5 Δεκ 2019

Με την νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ μπορείτε να αγοράσετε κινητό, λάπτοπ ή τάμπλετ χωρίς ΦΠΑ

Νέο ηλεκτρονικό όπλο στη μάχη για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ ρίχνει η ΑΑΔΕ. Πρόκειται για την e-υπηρεσία η οποία υποστηρίζει την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τον Αύγουστο του 2017. Σύμφωνα με διάταξη αυτή, κινητά τηλέφωνα, laptop, tablet, πωλούνται χωρίς τον ΦΠΑ εφόσον αγοράζονται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.

Ο υποκείμενος που παραδίδει τα συγκεκριμένα προϊόντα έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδει και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά τη φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής». Η νέα διαδικτυακή υπηρεσία θα έχει σκοπό την επιβεβαίωση της ιδιότητας του «αγοραστή» ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του.

Στη νέα αυτή υπηρεσία:

Ως «πωλητής» θεωρείται ο υποκείμενος στον ΦΠΑ που διενεργεί παραδόσεις αγαθών της παρ. 5 του άρθρου 39α (κινητών τηλεφώνων, κονσολών για παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών).
Ως «αγοραστής» θεωρείται ο υποκείμενος στον ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που αποκτά αγαθά της παρ. 5 του άρθρου 39α.
Ως «εκπρόσωπος» θεωρείται κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον «αγοραστή» να διενεργήσει εξ ονόματός του και για λογαριασμό του συναλλαγή απόκτησης αγαθών της παρ. 5 του άρθρου 39α.

Πώς θα λειτουργεί

Από τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία θα είναι δυνατό:

α) όποιος φορολογούμενος δηλώνει «αγοραστής» να εγγραφεί και να συμπληρώσει τα στοιχεία τα δικά του και των εκπροσώπων του για να πραγματοποιήσει συναλλαγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39α, παρ. 5 του Κώδικα ΦΠΑ, δηλαδή να αγοράσει κινητά, κονσόλες παιχνιδιών, laptop και tablet χωρίς να καταβάλει ΦΠΑ στον «Πωλητή».

β) όποιος φορολογούμενος δηλώνει «πωλητής» να επιβεβαιώσει την ιδιότητα του αγοραστή ως υποκειμένου στον ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης των εισροών και τη δυνατότητα του «εκπροσώπου» να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή εκ μέρους του αγοραστή, καθώς και να αποτυπώσει μια συναλλαγή του άρθρου 39α. Η υπηρεσία θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την 1η Δεκεμβρίου 2019. Μέχρι την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη σε «πωλητές» και «αγοραστές» για δοκιμαστική λειτουργία.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ:

Για τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας μπορούν να εκδοθούν ειδικοί κωδικοί πρόσβασης, να εγκατασταθεί το πρόγραμμα που διατίθεται, να γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση και προσαρμογή των διαδικασιών, και να γίνουν δοκιμαστικές εγγραφές, εξουσιοδοτήσεις και συναλλαγές.

Τη δοκιμαστική περίοδο δεν θα αποστέλλονται μηνύματα στη γραμματοθυρίδα στο TAXISnet.

Ο έλεγχος για το καθεστώς ΦΠΑ ενός αγοραστή είναι έγκυρος ακόμη και κατά τη δοκιμαστική περίοδο.

Στη «01/12/2019 00:00» θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας, είτε αφορούν εγγραφές αγοραστών και εκπροσώπους, είτε πωλητές και δοκιμαστικές συναλλαγές.

Οι ειδικοί κωδικοί πρόσβασης θα παραμείνουν ενεργοί ακόμη και εάν εκδόθηκαν κατά τη δοκιμαστική περίοδο. Επίσης, το πρόγραμμα χρήσης, εκτός εάν έχει αναρτηθεί κάποια διορθωτική έκδοσή του, δεν απαιτείται να επανεγκατασταθεί.

Αναλυτικά παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Εταιρεία εμπορίας ηλεκτρονικών συσκευών προσφέρει σε ενιαία τιμή «ως προσφορά» φορητό υπολογιστή μαζί με τσάντα μεταφοράς, ποντίκι, και επιπλέον μπαταρία σε υποκείμενο που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Η παράδοση των αγαθών αυτών ως ενιαίο σύνολο εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..

4. Αρμόδια Δ/νση για να κρίνει την δασμολογική κατάταξη συγκεκριμένων αγαθών σε περίπτωση αμφιβολίας είναι η «Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών».

5. Σε περίπτωση παράδοσης αγαθών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 39α και παροχής υπηρεσιών σε ενιαία τιμή, θα εξετάζεται για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, εάν οι πράξεις συνδέονται τόσο στενά μεταξύ τους ώστε αντικειμενικά να αποτελούν μία αδιάσπαστη οικονομικά παροχή, εάν προέχει ως κύρια πράξη η παράδοση των συγκεκριμένων αγαθών καθώς και εάν η παροχή υπηρεσίας μπορεί να θεωρηθεί ως παρεπόμενη της παράδοσης του αγαθού πράξη.

Παράδειγμα 2

Εταιρεία εμπορίας ηλεκτρονικών συσκευών παραδίδει φορητό υπολογιστή και παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους επιπλέον της εγγύησης του κατασκευαστή καθώς και το λειτουργικό σύστημα σε ενιαία τιμή. Το σύνολο της αξίας της συναλλαγής εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..

Παράδειγμα 3

Εταιρεία εμπορίας κινητών τηλεφώνων που λειτουργεί ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα προσφέρει για λόγους προώθησης σε ενιαία τιμή με την αγορά οποιασδήποτε συσκευής ασφάλιση για ένα έτος της οθόνης του κινητού. Το σύνολο της αξίας της συναλλαγής εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..

Παράδειγμα 4

Εταιρεία κατασκευής κινητών τηλεφώνων παραδίδει κινητά τηλέφωνα δωρεάν, ή σε μειωμένη τιμή έναντι της αγοράς τους, εφόσον ο πελάτης υπογράψει σύμβαση παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου, τουλάχιστον ενός έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1078/24.3.1999.

6. Ως υποκείμενος στο φόρο με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, νοείται κάθε πρόσωπο που διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ/Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως εάν είναι εγκατεστημένος στο εσωτερικό της Χώρας) και έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. (κατά την εγγραφή του ή με δήλωση μεταβολών).

Επισημαίνεται ότι κάθε υποκείμενος εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς εάν για τουλάχιστον μία δραστηριότητα του έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Στο πλαίσιο αυτό για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης εξετάζεται η ένταξη του αγοραστή στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ανεξαρτήτως από τη χρησιμοποίηση του αγορασθέντος αγαθού στη δραστηριότητα που υπάγεται στο κανονικό καθεστώς, ή σε δευτερεύουσα ή άλλη δραστηριότητα που είναι απαλλασσόμενη ή εξαιρούμενη χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Η καταβολή του φόρου θα πραγματοποιείται από τον αγοραστή των αγαθών ο οποίος θα ασκεί και το αντίστοιχο δικαίωμα έκπτωσης για το φόρο αυτό, κατά το μέρος που αυτό παρέχεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής αγοράζει τα εν λόγω αγαθά για ιδιωτική χρήση έχει υποχρέωση να μην γνωστοποιεί τον ΑΦΜ του στον πωλητή και η συναλλαγή να επιβαρύνεται με Φ.Π.Α..

Παράδειγμα 5

Οφθαλμίατρος ο οποίος πραγματοποιεί κυρίως απαλλασσόμενες πράξεις έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής έρευνας. Για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και την καταχώρηση του ιατρικού ιστορικού των ασθενών του αγοράζει φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Δεδομένου ότι ο υποκείμενος έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.. Ο υποκείμενος στο φόρο αγοραστής θα καταβάλλει το φόρο με τη δήλωση Φ.Π.Α., που έχει υποχρέωση να υποβάλλει λόγω του ότι παρέχει υπηρεσίες ιατρικής έρευνας, χωρίς ωστόσο να ασκήσει δικαίωμα έκπτωσης για την αγορά αυτή δεδομένου ότι ο υπολογιστής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών που είναι απαλλασσόμενη δραστηριότητα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Παράδειγμα 6

Μη εγκατεστημένη στο εσωτερικό της Χώρας επιχείρηση δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της Χώρας στο εμπόριο κονσολών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και εκ του λόγου αυτό έχει εγγραφεί για σκοπούς Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Για τις αγορές από το εσωτερικό της Χώρας όσο και για τις πωλήσεις της εταιρείας στο εσωτερικό της Χώρας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 39α.

7. Παραδόσεις αγαθών στο εσωτερικό της Χώρας για τις οποίες εφαρμόζονται ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α., δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που πραγματοποιούν παραδόσεις με το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του Κώδικα Φ.Π.Α. συνεχίζουν να εφαρμόζουν το καθεστώς αυτό.

β) Τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που διενεργούν αποκλειστικά απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, όταν παραδίδουν τα εν λόγω αγαθά μετά την χρησιμοποίησή τους ως πάγια, δεν επιβαρύνουν το στοιχείο με Φ.Π.Α., εφαρμόζοντας την περ. κθ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Παράδειγμα 7

Φροντιστήριο ξένων γλωσσών παραδίδει σε λογιστικό γραφείο στις 2.8.2017 παλαιούς φορητούς υπολογιστές που αγόρασε το 2015 καθώς δεν είναι συμβατοί με τους καινούργιους διαδραστικούς πίνακες που έχει εγκαταστήσει. Οι παραδόσεις αυτές απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 περ. κθ' και δεν εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..

γ) Τα μη εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Χώρας πρόσωπα που αποκτούν ΑΦΜ/Φ.Π.Α. στην Ελλάδα λόγω του ότι τα ίδια ή επιχείρηση που ανήκει στον ίδιο όμιλο εφαρμόζουν αναστολή καταβολής του φόρου κατά την εισαγωγή αγαθών (σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2960/2001), δεν επιβαρύνουν τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για τις παραδόσεις που πραγματοποιούν στο εσωτερικό της Χώρας, εφαρμόζοντας την περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α..

δ) Η εφαρμογή της απόφασης ΠΟΛ.1167/29.7.2015 και της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ.137/4.5.1987 (ΦΕΚ Β' 236/12.5.1987), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 24, 28 και 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. κατισχύουν της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..

ε) Για τις παραδόσεις στο Άγιο Όρος συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της απόφασης Π.7395/4269/1987, όπως ισχύει.

8. Η εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 39α ισχύει για το σύνολο της φορολογητέας αξίας της συναλλαγής, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ενώ δεν εξετάζεται το εάν τα αγαθά είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα (εκτός εάν εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 όπως έχει ήδη αναφερθεί) καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως εμπορεύσιμα ή πάγια. Στην περίπτωση παράδοσης παγίου εντός της περιόδου διακανονισμού τα αγαθά αυτά θεωρούνται, για τα έτη που απομένουν, ότι χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο σε φορολογητέες δραστηριότητες, καθώς η παράδοση αγαθού κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., είναι πράξη η οποία υπάγεται στο φόρο (σχετ. η παρ. 3 του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.).

Παράδειγμα 8

Επιχείρηση εισαγωγής κινητών τηλεφώνων χρεώνει σε χονδρική πώληση την αξία της αντιπαροχής για 1.500 κινητά τηλέφωνα ύψους 30.000€, εισφορά ανακύκλωσης καθώς και αμοιβή για τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν.2121/1993, όπως ισχύει, καθώς και έξοδα μεταφοράς. Το σύνολο της φορολογητέας αξίας εμπίπτει στην εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α..

Πηγή

25 Νοε 2019

Δείτε πως θα ενεργοποιήσετε το Android smartphone σας όταν το κουμπί λειτουργίας χαλάσει

Τα κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android είναι αρκετά ανθεκτικά, αλλά δεν είναι άνοσα στη φυσική φθορά της τακτικής χρήσης. Τα φυσικά κουμπιά κάποια στιγμή θα χαλάσουν. Μετά από μήνες και χρόνια πίεσης, ή θα σπάσουν ή θα σταματήσουν να εργάζονται.
Και τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι καιρός να αντικαταστήσετε το αγαπημένο σας Android κινητό. Αλλά το παλιό δεν ανοίγει ώστε να κάνετε ένα backup. Ενδέχεται να μην δουλεύουν και τα πλήκτρα έντασης ήχου, αλλά το κουμπί τροφοδοσίας είναι ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δείτε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Android κινητό σας, όταν βρεθείτε σε μία τέτοια δύσκολη κατάσταση.

1. Χρήση του φορτιστή του τηλεφώνου σας
Αυτή η μέθοδος πιθανώς δεν λειτουργεί σε όλα τα τηλέφωνα, αλλά είναι μια αρκετά απλή λύση και πρέπει να την δοκιμάσετε πρώτη.

Εάν το Android τηλέφωνό σας είναι ακόμα ενεργοποιημένο και έχει αρκετή μπαταρία, συνδέστε το και θα πρέπει να ανάψει η οθόνη του τηλεφώνου σας. Αυτό θα σας επιτρέψει να χειριστείτε την οθόνη αφής και να εκτελέσετε μερικές από τις παρακάτω ενέργειες για να παρακάμψετε το κουμπί λειτουργίας σας σε πιο μόνιμη βάση.Εάν δεν είναι ενεργοποιημένο ή η μπαταρία έχει εξαντληθεί, συνδέστε το με το φορτιστή σας ή με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό θα αναγκάσει τη συσκευή σας να ενεργοποιηθεί αυτόματα, αλλά όχι σε όλες.

2. Χρησιμοποιώντας μια εναλλακτική εκκίνηση
Χάρη στους home launcher τρίτων κατασκευαστών, που τροποποιούν το περιβάλλον εργασίας του χρήστη μίας συσκευής Android , μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον λειτουργίες στη συσκευή σας για να ελέγξετε την οθόνη σας. Αυτή η μέθοδος απαιτεί το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο, και έτσι μπορείτε να παρακάμψετε το κουμπί τροφοδοσίας, αν και σε πολλές περιπτώσεις θα σας επιτρέψει να απενεργοποιήσετε την οθόνη σας παρά να την ενεργοποιήσετε.

Το Evie Launcher, για παράδειγμα, θα σας επιτρέψει να κλειδώσετε την οθόνη σας ρυθμίζοντας τις προσαρμοσμένες χειρονομίες που διαθέτει, όπως διπλό πάτημα ή αν σύρετε την οθόνη πάνω ή κάτω. Για να το κάνετε αυτό, μεταβείτε στις ρυθμίσεις του Evie Launcher και μεταβείτε στο “Χειρονομίες” (Gestures). Επιλέξτε τη μέθοδο χειρονομίας και επιλέξτε “Κλείδωμα οθόνης”.

Μπορείτε να επιλέξετε στιγμιαίο κλείδωμα (όπου η οθόνη θα κλειδώσει αμέσως) ή κλείδωμα με χρόνο (που θα καθυστερήσει το κλείδωμα μερικά δευτερόλεπτα).


Εάν απαιτείται, κάντε κλικ στην επιλογή “Ενεργοποίηση” για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

3. Χρησιμοποιώντας το δακτυλικό αποτύπωμα.
Όσοι έχετε ένα Android κινητό με την δυνατότητα εκκίνησης μέσω του δακτυλικού αποτυπώματος τα πράγματα γίνονται πολύ απλά. Ενεργοποιήστε την δυνατότητα αυτή, απλά βάλτε το δάκτυλό σας στον ανιχνευτή του δακτυλικού αποτυπώματος και το τηλέφωνό σας θα ανοίξει αυτόματα. Προϋπόθεση να είναι σε λειτουργία standby.4. Χρησιμοποιήστε το Bridge Debug Bridge (ADB)
Το Android Debug Bridge είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να εκτελέσετε ενέργειες στη Android συσκευή σας μέσω του υπολογιστή σας. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, εάν δεν λειτουργεί το κουμπί τροφοδοσίας και αν είναι εντελώς σβηστό.

Αφού ρυθμίσετε το ADB στον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης του εντοπισμού σφαλμάτων USB στο τηλέφωνό σας, θα μπορείτε να στέλνετε εντολές στο τηλέφωνό σας.

Υποθέτοντας ότι το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο, συνδέστε το στον υπολογιστή σας και εκτελέστε αμέσως τις ενέργειες για εκκίνηση της “fastboot” mode (γρήγορης εκκίνησης). Για την εκτέλεση της “fastboot” mode θα πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε συνεχόμενα το κουμπί “μείωση της έντασης” μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη εκκίνησης του τηλεφώνου.Αφού γίνει αυτό, ανοίξτε ένα command prompt και πληκτρολογήστε adb devices για να ελέγξετε αν το τηλέφωνό σας εντοπίζεται. Εάν ο υπολογιστή σας το εντοπίσει, πληκτρολογήστε fastboot continue για να επιτρέψετε στο τηλέφωνό σας να ενεργοποιηθεί κανονικά.

Αφού γίνει αυτό, μπορείτε να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας και να το χρησιμοποιήσετε κανονικά. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε κάποιες πιο κοινές εντολές της ADB όπως adb reboot για την επανεκκίνηση της συσκευής σας.

5. Μόλις η συσκευή σας ενεργοποιηθεί, αλλάξτε εντολές στα κουμπιά
Το κουμπί τροφοδοσίας δεν λειτουργεί, αλλά μπορείτε να ορίσετε ένα άλλο φυσικό κουμπί για να ξυπνήσετε την οθόνη. Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι θα δουλέψει μόνο αν το τηλέφωνο είναι ακόμα σε λειτουργία, οπότε θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία δεν εξαντλείται ποτέ πλήρως.

Εφαρμογές όπως η Button Mapper, θα σας επιτρέψουν να διαμορφώσετε άλλα φυσικά κουμπιά, όπως τα χειριστήρια έντασης ή το κουμπί Bixby (διαθέσιμο σε ορισμένα τηλέφωνα της Samsung).

Ανοίξτε το Mapper Button και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να της δώσετε τα δικαιώματα που χρειάζεται. Μόλις γίνει αυτό, θα δείτε μια λίστα με τα φυσικά κουμπιά σας.Πατήστε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα, “Κουμπιά έντασης”) και στο επόμενο μενού πατήστε “Customize” (Προσαρμογή). Κάτω από την επιλογή “Single tap” (Απλό πάτημα) μπορείτε να επιλέξετε “Turn screen off” (Απενεργοποίηση οθόνης). Στο “Long Press” (παρατεταμένο πάτημα), επιλέξτε “Power dialog” (Επιλογές ενέργειας) για πρόσβαση στο μενού παροχής ενέργειας.

Δυστυχώς, το Button Mapper δεν σας επιτρέπει να ξυπνήσετε την οθόνη σας και δεν θα ενεργοποιηθεί εάν το τηλέφωνό σας είναι ήδη σβηστό.

Δεν λειτουργεί το κουμπί power
Είναι δυνατό να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας χωρίς το κουμπί λειτουργίας. Εφαρμογές όπως η Gravity Screen ή η Button Mapper σας επιτρέπουν να ξυπνήσετε την οθόνη σας ή να την απενεργοποιήσετε. Ωστόσο, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο για να τα χρησιμοποιήσετε.

Εάν το τηλέφωνό σας είναι πλήρως απενεργοποιημένο, η χρήση του ADB είναι η καλύτερη μέθοδος για να το ενεργοποιήσετε υπό αυτές τις συνθήκες. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μαζί με τις παραπάνω εφαρμογές, εφόσον αποφασίσετε να κρατήστε λίγο ακόμα το τηλέφωνό σας, μέχρι δηλαδή να διαλυθεί εντελώς !!!

Tesla Cybertruck το ηλεκτρικό φορτηγάκι με αυτονομία έως 800km

Η Tesla και ο Elon Musk παρουσίασαν πριν από λίγη ώρα το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγάκι (pickup truck) της εταιρείας, το οποίο ονομάζεται Cybertruck και φυσικά δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα. Το Cybertruck θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις με αυτονομία 400km, 480km και 800km, ενώ η τιμή του ξεκινά από τα $39.900 και αναμένεται στους δρόμους στα τέλη του 2021. Οι προπαραγγελίες, ωστόσο, έχουν ξεκινήσει ήδη μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

Όπως το συνηθίζει στις παρουσιάσεις του, ο Elon Musk θέλησε να κάνει ποζεριές για να επιδείξει την ανθεκτικότητα του Cyberturck και γι’ αυτό έβαλε τον επικεφαλής σχεδιασμού, κ. Franz von Holzhausen, να χτυπήσει επανειλημμένα την πόρτα του οχήματος με μια βαριοπούλα, ισχυρίστηκε ότι είναι αλεξίσφαιρο και μας το έδειξε να κερδίζει σε τεστ ρυμούλκησης το Ford F150 και σε τεστ ολίσθησης μια Porsche 911. Παρόλα αυτά, στη δοκιμή της αντοχής των τζαμιών έγινε…πατάτα, αφού το χτύπημα με μεταλλική μπάλα διέλυσε αμφότερα τα παράθυρα του Cybertruck. Υποσχέθηκε, πάντως, ότι θα το διορθώσουν αυτό στην πορεία.

Οι τρεις εκδόσεις του Cybertruck είναι οι εξής:
 • Μονός κινητήρας, πίσω κίνηση με αυτονομία 400km, δυνατότητα ρυμούλκησης 3.5 τόνων και επιτάχυνση 0-100km σε λιγότερο από 6.5 δευτερόλεπτα. Τιμή $39.900.
 • Διπλός κινητήρας, τετρακίνηση με αυτονομία 480km, δυνατότητα ρυμούλκησης 4.5 τόνων και επιτάχυνση 0-100km σε λιγότερο από 4.5 δευτερόλεπτα. Τιμή $49.900.
 • Τριπλός κινητήρας, τετρακίνηση με αυτονομία 800km, δυνατότητα ρυμούλκησης 6.5 τόνων και επιτάχυνση 0-100km σε λιγότερο από 2.9 δευτερόλεπτα. Τιμή $69.900 και χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας για τα τέλη του 2022.
Στην καμπίνα του Cybertruck μπορούν να καθίσουν έως 6 ενήλικες. Το σασί είναι κατασκευασμένο από εξαιρετικά ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι, το πορτμπαγκάζ έχει μήκος 2 μέτρα, οι αναρτήσεις του είναι στις 4’’ προς κάθε κατεύθυνση και στο κέντρο του ταμπλό υπάρχει οθόνη αφής 17’’ για τη διαχείριση όλων των λειτουργιών του.

Αν μη τι άλλο, το Cybertruck είναι ένα κτήνος με τεράστια ανθεκτικότητα και εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά όπως πάντα το πρόβλημα με την Tesla δεν αφορά την ποιότητα των οχημάτων της. Η εταιρεία θα πρέπει να βρει λύση για να αντιμετωπίσει τις τεράστιες καθυστερήσεις στην παραγωγή και είναι αλήθεια ότι πραγματοποιεί κινήσεις που θεωρητικά θα τη βοηθήσουν να τις ξεπεράσει, όπως η δημιουργία μονάδας παραγωγής στο Βερολίνο.

Πηγή

Τι είπε ο Τιμ Μπέρνερς-Λι για το σχέδιο σωτηρίας του διαδικτύου

Το παγκόσμιο «Συμβόλαιο για τον Ιστό» (Contract for the Web), το οποίο συνιστά παγκόσμιο σχέδιο δράσης για τη σωτηρία του ίντερνετ από τις ουκ ολίγες απειλές εναντίον του, έδωσε στη δημοσιότητα το ίδρυμα που δημιούργησε ο «πατέρας» του διαδικτύου, για τον σκοπό αυτό, το World Wide Web Foundation.Περίπου τριάντα χρόνια μετά τη θεμελίωση του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web) από τον Τιμ Μπέρνερς-Λι, ο Βρετανός δεν έχει σταματήσει να αγωνίζεται για ένα καλύτερο διαδίκτυο.

Το σχέδιο δράσης για τη σωτηρία του, ο ίδιος το ονόμασε «οδικό χάρτη για τη δημιουργία ενός καλύτερου Ιστού» και αφορά τις κάθε είδους καταχρήσεις του διαδικτύου από κυβερνήσεις, εταιρείες και άτομα, όπως η πολιτική χειραγώγηση και προπαγάνδα, η παραπληροφόρηση και οι ψευδείς ειδήσεις, η λογοκρισία, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, η ακραία εμπορευματοποίηση, η διεύρυνση των ανισοτήτων κ.α.

Το «Συμβόλαιο», που ετοιμαζόταν εδώ κι ένα χρόνο και το οποίο συντάχθηκε σε συνεργασία με εκπροσώπους από το δημόσιο τομέα, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, θέτει ως βασικό στόχο να κυκλοφορούν ελεύθερα οι γνώσεις στο διαδίκτυο, ενώ δεσμεύει τις εταιρείες ότι «η επιδίωξη των κερδών δεν θα γίνεται σε βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας», όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Ήδη πάνω από 150 οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Google, η Microsoft και το Facebook (όχι όμως η Amazon ή το Twitter), οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας, καθώς επίσης οι οργανώσεις Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα και Electronic Frontier Foundation, εξέφρασαν επίσημα την υποστήριξη τους στο σχέδιο. Αν και το «συμβόλαιο» δεν είναι νομικά δεσμευτικό, προτείνει νέα πλαίσια για τις εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες, που κυρίως θα προστατεύουν τα online προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτικότητα.

Οι κυβερνήσεις καλούνται να μην αποκόβουν τους πολίτες τους από το διαδίκτυο, να διασφαλίζουν το δικαίωμα στη συνεχή πρόσβαση και τις ελευθερίες των χρηστών. Οι τεχνολογικές εταιρείες καλούνται να παρέχουν φθηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο και να αναπτύξουν διαδικτυακές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρίες, όσους μιλούν μειονοτικές γλώσσες κ.α. Επίσης να συμβουλεύονται την κοινωνία προτού εμφανίσουν νέα προϊόντα και να αξιολογούν εκ των προτέρων τους πιθανούς κινδύνους (π.χ. από τους νέους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης).

«Ο Ιστός χρειάζεται ριζική παρέμβαση από όλους όσους έχουν δύναμη να διαμορφώσουν το μέλλον του. Είμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Το πώς θα ανταποκριθούμε, θα καθορίσει αν ο Ιστός θα υπάρξει ως μια δυνητική δύναμη για το καλό ή θα μας οδηγήσει σε μια ψηφιακή δυστοπία» δήλωσε ο Τιμ Μπέρνερς Λι στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης».

Υπερασπίστηκε, επίσης, τις επικρίσεις -πρόσφατα και από τη Διεθνή Αμνηστία για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων- για τη συνυπογραφή του «συμβολαίου» από γίγαντες όπως η Google και το Facebook. «Το να τους έχουμε στο δωμάτιο είναι πραγματικά σημαντικό. Αισθανόμαστε ότι οι εταιρείες και οι κυβερνήσεις αξίζουν μια ισότιμη θέση στο τραπέζι. Οι πολίτες πρέπει να καταστήσουν υπεύθυνους όσους έχουν εξουσία, να απαιτήσουν σεβασμό των ψηφιακών δικαιωμάτων τους και να βοηθήσουν να υπάρξει ένας υγιής online διάλογος», πρόσθεσε ο Σερ Τιμ.

«Δικαιολογημένα φαίνεται ολοένα μεγαλύτερος ο φόβος των ανθρώπων για τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν στο διαδίκτυο. Αν αφήσουμε τα πράγματα όπως έχουν, ένας πολύ μεγάλος αριθμός πραγμάτων θα πάνε στραβά. Μπορεί να καταλήξουμε με μια δυστοπία, αν δεν κάνουμε αλλαγή πλεύσης», ανέφερε ο εφευρέτης του Ιστού στη «Guardian».

Πηγή

18 Νοε 2019

Πληροφορίες για χρήστες του Xiaomi M365 Pro για ξεκίνημα,λάστιχα,μπαταρία,συντήρηση κτλ.

Το Xiaomi M365 Pro είναι το πιο δημοφιλές ηλεκτρικό πατίνι παγκοσμίως με μεγάλες πωλήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.Και αυτό γιατί μπόρεσε να συνδυάσει,ποιότητα,απόδοση και καλή τιμή.Έχει μινιμαλιστικό σχεδιασμό ο οποίος και κέρδισε τα 4 μεγαλύτερα παγκόσμια βραβεία σχεδιασμού το γερμανικό "Red Dot Design", γερμανικό "iF Design", ιαπωνικό "Excellent Design Award" και αμερικανικό IDEA Award.Είναι μια εναλλακτική λύση που όλο και περισσότεροι χρήστες το χρησιμοποιούν για τις καθημερινές τους μετακινήσεις αντί μηχανής ή αυτοκινήτου.Και ειδικά όταν αυτοί μένουν μέσα σε πόλεις καθώς βοηθά στο να μην κολάς στην κίνηση να βρίσκεις εύκολα που θα το παρκάρεις και μπορείς να το μεταφέρεις με ευκολίας παντού καθώς είναι ελαφρύ το τιμόνι του διπλώνει και μπορείς να το μεταφέρεις παντού να το βάλεις στο αυτοκίνητο σου ακόμη και να ανεβαίνετε σκάλες με αυτό και κυρίως δεν χρειάζεται να πληρώνεις βενζίνες,πετρέλαιο και με αυτό τον τρόπο βάζεις και εσύ ένα λιθαράκι για την προστασία του περιβάλλοντος επιλέγοντας ένα πράσινο όχημα.Βελτιώνει και την ισορροπία του σώματος όσο το οδηγείτε όρθιοι.Προτείνετε για ψηλούς χρήστες από 1,75 και πάνω και υπάρχει περισσότερος χώρος για τα πόδια σας σε σχέση με το απλό M365,ακόμη μεγαλύτερη μπαταρία όπου το βάρος της είναι 14 κτλ. ενώ στο απλό είναι περίπου 12 κιλά.Μπορείτε να το βρείτε σε μαύρο και  λευκό χρώμα με κόκκινες λεπτομέρειες με δισκόφρενο στην πίσω ρόδα. Το Xiaomi M365 Pro διαθέτει εγγύηση ενός έτους από τον κατασκευαστή.Ο επίσημος διανομέας του Xiaomi M365 Pro είναι η Infoquest Technologies στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: M365
Βάρος: Περίπου 12,5 κιλά
Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο αεροναυπηγικού επιπέδου
Μέγεθος ελαστικών: 8,5 ίντσες
Μέγεθος μηχανής:  6,7 ίντσες
Χρώματα: Λευκό, Μαύρο

Ταχύτητα

Μέγιστη ταχύτητα: 25 χλμ. / ώρα, μεγίστη 18 χλμ./ ώρα σε κατάσταση ελέγχου πορείας
Μέγιστη συστροφή: 16N.m
Ισχύς μηχανής: 250W
Στιγμιαία μέγιστη ισχύς: 500W
Λειτουργία ελέγχου μηχανής: τεχνολογία διατήρησης σταθερού ημιτόνου για αρμονική κατανομή ισχύος στον τροχό + σύστημα έμμεσου ελέγχου ταχύτητας
Μέγιστη κλίση: κατά προσέγγιση 14º
Πεδίο εφαρμογής: τσιμέντο, άσφαλτος, επίπεδο οδόστρωμα, άκρα και σκάλες ύψους μικρότερου από 1 εκ., πλάτους μικρότερου από 3 εκ.
Ύψος panel: κατά προσέγγιση 87,5
Αντοχή: αντοχή IP54 στους ρύπους, στη σκόνη και στις πιτσιλιές

Ενέργεια

Δομή ενέργειας: μονάδες μπαταρίας λιθίου 30 x 18650mAh
Απόσταση διαδρομής : 30 χλμ.
Φορτιστής: 71W
Τάση εισόδου φορτιστή: 100-240V ~, 50 / 60Hz
Όριο τάσης μπαταρίας: 42V
Χρόνος φόρτισης κατά προσέγγιση: 5 ώρες
Έξυπνη διαχείριση ενέργειας: προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπερφόρτωση, διπλή προστασία υπερφόρτωσης, διπλή προστασία υπερβολικής εκφόρτισης, αντίσταση θερμοκρασίας, προστασία αυτόματης απενεργοποίησης λόγω χαμηλής τάσης
Μέση κατανάλωση ενέργειας : 1,1kWh ανά 100 χλμ.

Πέδηση

Απόσταση πέδησης : 4μ. σε στεγνή άσφαλτο
Πέδηση: Regenerative δισκόφρενο
Υλικό ελαστικών: φουσκωτό καουτσούκ

Φώτα

Προβολείς: 4μ. σε στεγνή άσφαλτο       Πίσω φως: LED
Ενδείξεις ενέργειας: 4 ενδεικτικές λυχνίες LED
Ένδειξη λειτουργίας: Κάτω από το κουμπί τροφοδοσίας. Λευκό για κανονική λειτουργία, πράσινο για λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Λοιπά χαρακτηριστικά

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: μέγιστη ταχύτητα 18 χλμ. / ώρα με ομαλή επιτάχυνση για αρχάριους
Προτεινόμενη ηλικία: 16-50 έτη      Προτεινόμενο ύψος: 120-200 εκ.
Μέγιστο βάρος επιβάτη: 100 κιλά

!Απενεργοποιήστε την επεκτάσεις τύπου Adblock για να μεταφερθείτε στις σελίδες.

Περιεχόμενο συσκευασίας

Ηλεκτρικό σκούτερ, τροφοδοτικό, κλειδί, ελαστικά με βαλβίδα για πλήρωση μέσω αντλίας (τρόμπας), τέσσερα εξαγωνικά μπουλόνια.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο (manual) του Xiaomi M365 Pro στα Ελληνικά

Εδώ μπορείτε να δείτε σε βίντεο την παρουσίαση του Xiaomi M365 Pro και δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες.

Τιμόνι-οθόνη


Υπάρχει μια LED οθόνη που βρίσκετε πάνω στο τιμόνι στην οποία μπορείτε να δείτε τα χιλιόμετρα τα οποία κάνετε σε πραγματικό χρόνο σε ποιο mode λειτουργίας βρίσκετε.

Yπάρχουν 3 modes λειτουργίας:
 • Eco: μέχρι 15 χιλ. 
 • Standard mode: μέχρι 20 χιλ. 
 • Sport mode: μέχρι 25 χιλ. 
Aλλά και διάφορες άλλες ενδείξεις όπως την στάθμη της μπαταρίας,φώτα,σύνδεση Bluetooth κτλ.Ακόμα αν το φορτίζετε στην οθόνη θα εμφανίσει σε ποιο ποσοστό βρίσκετε η μπαταρία.Στο τιμόνι τα χερούλια είναι γκρι και το κουδουνάκι σε μαύρο χρώμα.Αλλά θα πρότεινα κάποιου είδος κόρνα για να γίνεστε εύκολα αντιληπτοί καθώς το κουδουνάκι δεν το προσφέρει αυτό όσο και να το βαράτε ειδικά αν πέσετε σε κίνηση και γίνετε χαμός.

Για όποιον θέλει να αναβάθμιση την οθόνη του υπάρχει η οθόνη M365 Dashboard v2.0 υπάρχει και βίντεο εγκατάστασης.

Μηχανισμός ανάκλησηςΑκόμα καλό είναι να τσεκάρετε τον μηχανισμό ανάκλησης στο ηλεκτρικό σας πατίνι 1 φορά το μήνα γιατί με την παρατεταμένη χρήση του από κραδασμούς ή και τις πτώσεις μπορούν να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και ατυχήματα.Μπορείτε με αυτόν τον τρόπο να τα προλάβετε.

Δείτε εδώ τον έλεγχο και την συντήρηση στον μηχανισμό ανάκλησηςΑν σε περίπτωση ραγίσει σπάσει κτλ.
Αντικατάσταση του μεταλλικού στηρίγματος μηχανισμού ανάκλησης  


Λάστιχα


Τα ελαστικά του είναι 8,5 ιντσών μπροστά και πίσω και παρόλα αυτά σε σχέση με το απλό θα το βρει κανείς πιο άνετο στην οδήγηση πιο ήπιο σε κραδασμούς και μάλιστα χωρίς ανάρτηση και το εύκαμπτο καουτσούκ προσφέρει την καλύτερη απόδοση όταν ο δρόμος είναι υγρός.

Θα σας πρότεινα να αντικαταστήσετε τα 8,5" με 10" ιντσών λάστιχα για να έχετε μεγαλύτερη απορρόφηση κραδασμών περνάς πιο εύκολα από λακκούβες και διάφορες ανωμαλίες που υπάρχουν στον δρόμο και ειδικά όταν οι δρόμοι αυτοί είναι Ελληνικοί.Τα 10" με σαμπρέλα αλλάζουν πολύ εύκολα σε σχέση με τα 8,5" και δεν σκάνε εύκολα πάντα σε σχέση με τα 8,5" και βάζοντας μέσα
αυτοκόλλητο προστατευτικό χτυπημάτων μέσα στο λάστιχο.!Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν κάνετε αυτή την αλλαγή αν έχετε εγγύηση την χάνετε.


Για να κάνετε την αλλαγή αυτή από τα 8,5" και να πάτε στα 10" είτε βάλετε Solid,Tubelles ή με σαμπρέλα πρέπει να αγοράσετε έναν αποστάτη για το πίσω φτερό και έναν αποστάτη για τον στηρικτήρα του τα οποία αν έχετε και  εκτυπωτή 3D τα φτιάχνετε και μόνοι σας.Σε περίπτωση που έχουν σπάσει ή ραγίζει κτλ. τα "φτερά" δείτε παρακάτω στα βίντεο την διαδικασία αντικατάστασης τους.
Αντικατάσταση πίσω φτερού
Αντικατάσταση μπροστινού φτερού 


"Ποια είναι η σωστή πίεση αέρα στα λάστιχα του πατινιού μου"

Να τσεκάρετε για αέρα στα ελαστικά την πίεση την πρώτη φορά που θα πάρετε το πατίνι αλλά και μετά για συντήρηση 1-2 φορές την εβδομάδα αν το χρησιμοποιείτε καθημερινά.
Oι σωστές πιέσεις του αέρα στα ελαστικά είναι:
 • 50-70 κιλά - Μπροστινός τροχός:35-40 psi Πίσω τροχός:40-50 psi
 • 50-90 κιλά -  Μπροστινός τροχός:40-45 psi Πίσω τροχός:45-55 psi
 • 90-100 κιλά -  Μπροστινός τροχός:45-50 psi Πίσω τροχός:50-60 psi
 • 100+ κιλά - Μπροστινός τροχός:50-55 psi Πίσω τροχός:60-65 psi
Γιατί αν δεν υπάρχουν οι σωστές πιέσεις στα λάστιχα υπάρχει κίνδυνος να τρυπήσει η σαμπρέλα αν βρείτε κάπου ή ακόμα μπορεί να τρυπήσει και εσωτερικά σταδιακά με την τριβή που ασκείται μεταξύ της σαμπρέλας και του λάστιχου όταν η πίεση είναι σε χαμηλά επίπεδα.

Όταν πάθετε τώρα λάστιχο επειδή η διαδικασία στους περισσότερους χρήστες είναι ιδιαίτερα δύσκολη,χρονοβόρα και βαρετή ειδικά όταν αυτό συμβαίνει συχνά όταν παθαίνετε λάστιχο υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις όπως να βάλετε λάστιχα Solid ή Tubuless.

Λάστιχα SolidΤα ελαστικά Solid είναι συμπαγείς και ανθεκτικά λάστιχα από τα ελαστικά σαμπρέλας και υπάρχουν πλαϊνές τρύπες για απορρόφηση των κραδασμών.Αν είναι να αγοράσετε Solid προτιμήστε τα μαύρα ελαστικά όχι αυτά που φωσφορίζουνε τη νύχτα γιατί αποδείχτηκαν μη ανθεκτικά και είναι ακατάλληλα για αυτή την χρήση και επικίνδυνα.
 • + Στα πλεονεκτήματα του είναι ότι δεν θα ξανά ανησυχήσετε ποτέ για τον αέρα στα λάστιχα αν πατήσετε καρφιά,γυαλιά κτλ. ή ακόμα και λακκούβες καθώς δεν υπάρχει ο κίνδυνος να πάθετε λάστιχο και θα βγείτε και από την διαδικασία βγάζε βάλε.
 • - Στα μειονεκτήματα είναι ότι έχουν μικρότερη απορρόφηση κραδασμών σε σχέση με το λάστιχο και την σαμπρέλα αλλά και σε κρατήματα και σε οδηγική άνεση,όσο για το τελευταίο μπορεί με τον καιρό να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα από εσάς εξαρτάτε.Κάποιοι ακόμα χρήστες αναφέρουν κάποια,δεν θέλω να σας τρομάξω θέματα υγείας αφού με τους πολλούς κραδασμούς στα γόνατά και στο υπόλοιπο σώμα ειδικά στη μέση μετά από παρατεταμένη χρήση μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα. Αλλά αν στους δρόμους που οδηγείτε δεν υπάρχουν πλακόστρωτα,λακκούβες πολλές κτλ. και ο δρόμος από άσφαλτο είναι οκ δεν θα έχετε κάποιο θέμα.
Λάστιχα Tubuless

Τα λάστιχα Tubuless έχουν ποιο ισχυρότερα πλαϊνά από τα λάστιχα και την σαμπρέλα και αν σε περίπτωση δεν έχετε τσεκάρει τα λάστιχα σας μπορεί με αυτά να γλυτώσετε το λάστιχο.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα λάστιχα του πατινιού σας και να τα μετατρέψετε σε  Tubuless.


Για να βάλετε 10' λάστιχα θα χρειαστείτε ένα kit για 10' λάστιχα όπως ανάφερα και παραπάνω και τα 10' λάστιχα φυσικά και την διαδικασία μπορεί να την δείτε παρακάτω στα βίντεο.

 • Για να βάλετε 10' λάστιχα Tubulless
Σχετικά με το βάρος του αναβάτη

Μέχρι 100 κιλ. αλλά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και με περισσότερα κιλά αναβάτες 120-150 κιλά και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς κάποιο πρόβλημα στο σασί.Το παραπάνω βάρος βέβαια να ξέρετε επηρεάζει την απόδοση του πατινιού γενικά.

Φρένα

Στο pro σε σχέση με το απλό η Xiaomi έχει προσθέσει μεγαλύτερο και παχύτερο δισκόφρενο που σε συνδυασμό με το KERS το αυτόματο ηλεκτρικό φρένο του μπροστινού τροχού προσφέρει καλύτερο φρενάρισμα αν χρειαστεί σε απότομο φρενάρισμα.Αν σε περίπτωση το φρένο δεν λειτουργεί και τόσο αποτελεσματικά παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα βίντεο στο οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε το φρένο σας στο Xiaomi M365 Pro.
ΜπαταρίαΣε σχέση με το απλό M365 το pro έχει μεγαλύτερη αυτονομία και ισχύ με 18650mAh αντί 7.800mAh σε διαστάσεις που έχει το απλό.Με αυτονομία 45 χιλιομέτρων με βάρος του αναβάτη 70 κιλά. σε eco mode.Αλλά δεν νομίζω να το καταφέρει κάποιος ειδικά αυτός που θα κυκλοφορήσει μέσα σε μια πόλη πολλές ανηφόρες και κατηφόρες φανάρια αυτό το σταμάτα ξεκίνα.

Όσο αφορά τώρα την ασφάλεια των ηλεκτρονικών/ηλεκτρικών συστημάτων στο M365 Pro η Xiaomi παρέχει πολλές προστασίες με Λειτουργίες Συστήματος Διαχείρισης Μπαταρίας (BMS) από χαμηλή ή υψηλή τάση, από υπερφόρτιση, από υπερθέρμανση, προστασία βραχυκυκλώματος, από έκθεση στην υγρασία κτλ. μην φοβάστε δεν διατρέχετε κανέναν κίνδυνο κατά την διάρκεια και της χρήσης αλλά και στην διάρκεια της φόρτισης.

Η σωστή φόρτιση του Xiaomi M365 Pro


Ο φορτιστής είναι ο ίδιος στα 71 Watts που σημαίνει ότι μια πλήρη φόρτιση από το 0 έως το 100% σε χρόνο είναι 5 ώρες φόρτισης.Από το 0% έως το 50%, όμως, απαιτούνται σχεδόν 2 ώρες μόνο και στη συνέχεια η φόρτιση επιβραδύνει όσο γεμίζει η μπαταρία, και αυτό το κάνει για να μην την καταπονεί μειώνοντας τη διάρκεια ζωής της. Το τελευταίο 10%, από το 90 έως το 100%, κάνει αρκετή ώρα.οι μπαταρίες του Xiaomi M365 Pro με βάση αυτά που λέει η Xiaomi έχουν διάρκεια ζωής 500 κύκλων πλήρους φόρτισης διατηρώντας άνω του 70% της χωρητικότητας. Πληροφοριακά το απλό M365 έχει σχεδόν 200 κύκλους αλλά δεν υπάρχει μείωση στην αυτονομία και στην απόδοση.

Αν σε περίπτωση χάσετε ή καταστράφηκε ο φορτιστής

Ο φορτιστής πρέπει να είναι ο γνήσιος φορτιστής αν δεν μπορείτε να βρείτε τον γνήσιο φορτιστή πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που δίνει ο κατασκευαστής του ηλεκτρικού πατινιού σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τον γνήσιο φορτιστή όπως είπα παραπάνω για το Xiaomi M365 pro μπορείτε να βρείτε τους φορτιστές ΟΕΜ που σημαίνει ότι είναι εγκεκριμένοι φορτιστές από την κατασκευάστρια εταιρία.

Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές από άλλα ηλεκτρικά πατίνια ή διάφορες άλλες συσκευές γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κακή λειτουργία της μπαταρίας.

Αν δείτε στο Pro πως η φόρτιση φτάνει στο 99% και σταματά, με το LED του φορτιστή να ανάβει πράσινο μην ανησυχείτε καθώς δεν υπάρχει κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα αλλά έχει προγραμματιστεί έτσι ώστε ποτέ να μην είναι εντελώς γεμάτη η μπαταρία, και αυτό γιατί σε κατηφόρα το KERS δεν θα λειτουργεί για να μην προκληθεί υπερφόρτιση και έτσι μπορείτε μόνο να βασιστείτε αποκλειστικά στο δισκόφρενο το οποίο δεν επαρκεί και τόσο.Αυτό το περιθώριό του 1% δίνει στο Pro το πλεονέκτημα ότι αν κατεβαίνετε με πλήρη μπαταρία σε μια κατηφόρα το Kers μπορεί να λειτουργήσει και έτσι να φρενάρουμε ακόμη πιο αποτελεσματικά.

Ακόμη η απόδοση του ηλεκτροκινητήρα πέφτει σταδιακά όσο μειώνεται η φόρτιση της μπαταρίας.Δηλαδή σε ποσοστό 90%-100% απολαμβάνετε την πλήρη ισχύ του στο 60%-80% είναι σε καλά επίπεδα και κάτω από το 50% θα το καταλάβετε και μόνοι σας.

"Πως πρέπει να φορτίσω το πατίνι για πρώτη φορά"

Τα ηλεκτρικά πατίνια όταν έρχονται από το εργοστάσιο έρχονται με 60-85% φόρτιση.Σε περίπτωση που έχει έρθει τελείως αδεία μπορεί να υπαρχει κάποιο πρόβλημα και καλό είναι να το επιστρέψετε πίσω.

Στην πρώτη τώρα φόρτιση του Xiaomi M365 Pro φορτίστε το στο 100% θα δείτε ότι το λαμπάκι του φορτιστή θα γίνει πράσινο δεν μειώνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας όταν το φορτίζετε στο 100%.

"Αν έχει φορτίσει στο 100% και συνεχίζει και φορτίζει θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα;"

Όχι γιατί στο σύστημα που υπάρχει στην μπαταρία υπάρχει προστασία από υπερφόρτιση αυτό σημαίνει ότι ο φορτιστής σταματά αυτόματα όταν γεμίσει η μπαταρία στο 100%.Όπως γίνετε και στα συγχρονα smartphones/Tablets.

"Κάθε πότε πρέπει να φορτίζετε την μπαταρία"

Μην περιμένετε να αδειάσει τελείως η μπαταρία για να την φορτίσετε γιατί έτσι μειώνετε η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.Όταν φτάσει σε ποσοστό 30-35% εκεί φορτίστε την μέχρι 80-85% αυτή η συγκεκριμένη διαδικασία φόρτισης θα σας επιτρέψει περισσότερους κύκλους φόρτισης.Ένας κύκλος φόρτισης είναι από το 0% έως 100%.Ακόμη μπορείτε να το φορτίσετε και όταν η μπαταρία είναι στο 90% φορτίζει και πιο αργά όσο περισσότερο είναι φορτισμένη η μπαταρία μας τόσο πιο αργά γεμίζει.Προσωπικά δεν θα το πρότεινα γιατί αυτές η μικροφορτίσεις μειώνουν την διάρκεια ζωής της μπαταρίας.Αλλά αν κάποιος το επιθυμεί και θέλει να το κάνει μπορεί δεν υπαρχει κάποιο πρόβλημα κτλ. εκτός από αυτό.Μην αφήσετε ποτέ την μπαταρία να φτάσει στο 0% γιατί δημιουργούνται φθορές στην μπαταρία,αν και τα περισσότερα πατίνια διακόπτουν την λειτουργία τους όταν αυτή φτάσει εκεί κοντά αλλά αν την αδειάσετε καταλάθος 1-2 φορές δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά αν συμβεί αυτό να φορτίσετε την μπαταρία άμεσα!Αν την αφήσετε για παράδειγμα μερικές μέρες άδεια θα έχετε πτώση του φορτίου της σε χαμηλά επίπεδα.

"Να φορτίσω το πατίνι μόλις γυρίσω από μια διαδρομή;"

Αν η απόσταση που έχετε διανύσει είναι μικρή δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί οι θερμοκρασίες βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.Αν όμως έχετε κάνει μια μεγάλη διαδρομή με ανηφόρες εκεί δημιουργουνται υψηλές θερμοκρασίες και πρέπει να το αφήσετε 10-15 λεπτά να κρυώσει και στην συνέχεια να το φορτίσετε χωρίς κανένα πρόβλημα.Υπάρχει προστασία από υψηλές θερμοκρασίες στην μπαταρία όταν ξεπεράσει τους 45-50 βαθμούς και όταν πάτε να το φορτίσετε εκεί θα δείτε να μην το φορτίζει λόγο υψηλής θερμοκρασίας.Μην φορτίζετε επίσης το πατίνι σας σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες ή σε έκθεση στον ήλιο.

"Δεν θα χρησιμοποιήσω το πατίνι για πολύ καιρό πρέπει να είναι φορτισμένο;"

Αν πρόκειται να το αποθηκεύστε για αρκετό καιρό τότε θα πρέπει να το έχετε φορτισμένο στο 80%.Και να τσεκάρετε αν μπορείτε κάθε 3 μήνες για να μην αποφορτιστεί η μπαταρία.Η μπαταρίες λιθίου αποφορτίζονται από μόνες τους μετά από λίγο καιρό.

"Με συμφέρει οικονομικά η κατασκευή ενός αυτόνομου σταθμού φωτοβολταϊκού συστήματος για να φορτίζω το Xiaomi M365 Pro;"
+"Και πόσο κοστίζει μια πλήρη φόρτιση του πατινιού μου"

Όχι δεν συμφέρει γιατί οι μπαταρίες του M365 Pro είναι στα 36V, 18650mAh, είναι δηλαδή περίπου 460Wh. Άρα θα χρειαστείτε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα που να δίνει 100W για μια περίοδο 5-6 ωρών.Αν το φορτίζετε κάθε μέρα θα σας κοστίσει περίπου στα 0.07€ (Μια πλήρη φόρτιση).

Εφαρμογές σύνδεσης με το πατίνι


Mi Home

Είναι η επίσημη εφαρμογή από την Xiaomi για το ηλεκτρικό μας πατίνι το οποίο μπορείτε να το συνδέσετε μέσω Bluetooth.Απλά απαιτεί εγγραφή.

m365 Dashboard

Αυτή η εφαρμογή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τα δεδομένα από το Xiaomi M365 με έναν εύκολο και διαισθητικό τρόπο! Πρόκειται για μια εντελώς δωρεάν εφαρμογή, χωρίς καμία επιλογή "premium".

M365 Battery

Αυτή η εφαρμογή είναι δωρεάν και σας εμφανίζει μια σελίδα πληροφοριών για την μπαταρία σας από το M365 Electric scooter μέσω Bluetooth,μπορείτε μα δείτε την ατομική τάση των κυψελών.

Φέρτε το Xiaomi Pro στα μέτρα σας:Τροποποίηση του υλικολογισμικού (Firmware)&υποβάθμιση(downgrade) και εγκατάσταση μέσω της εφαρμογής m365 DownG

!Μεγάλη προσοχή σε όποιον ασχοληθεί με αυτό χάνει την εγγύηση αν έχει και αν δεν πάει κάτι καλά στην όλη διαδικασία μπορεί να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα(σφάλματα) στο πατίνι σας.Να είστε καλά ενημερωμένοι όταν κάνετε κάτι τέτοιο το Technewsingreek.blogspot.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την όλη διαδικασία το κάνετε με δική σας ευθύνη!

Δεν παρέχω την διαδικασία με την οποία γίνετε η τροποποίηση υλικολογισμικού (firmware) και εγκατάσταση  νέου υλικολογισμικό(firmware) καθώς δεν έχω ασχοληθεί προσωπικά με αυτό τα αναφέρω απλά για όποιον ενδιαφέρετε.Στο μέλλον μπορεί να προσθέσω την όλη διαδικασία αλλά τώρα απλά τα αναφέρω πληροφοριακά.

1.Τροποποίηση υλικολογισμικού (firmware) για το Xiaomi M365 pro το φτιάχνετε σε αυτή την σελίδα.Το υλικολογισμικό  που θα φτιάξετε αυξάνει την ταχύτητα του πατινιού στα 35 χιλιόμετρα.Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό φρένο και μπορείτε να ξεκινήσετε το πατίνι σας χωρίς ώθηση κ.α.
2.Για να κατεβάσετε την έκδοση του Pro (1.6.6) χρησιμοποιήστε την παρακάτω την εφαρμογή m365 DownG.Δείτε εδώ ένα βίντεο πως θα το κάνετε την υποβάθμιση είναι στα ιταλικά αλλά θα βγάλετε άκρη.
Η εφαρμογή M365 DownG σας επιτρέπει να υποβαθμίσετε(downgrade) την έκδοση του Pro και να εγκαταστήσετε το νέο σας υλικολογισμικό(firmware) αφού πρώτα έχετε υποβαθμίσει και κατεβάσετε την έκδοσή (πχ.από 1.6.6 σε 1.5.5).

Δείτε τα σφάλματα στο Xiaomi M365 pro

Τα σφάλματα του Xiaomi M365 pro μπορείτε να τα δείτε απο την εφαρμογή Mi Home ή από την εφαρμογή m365 tools ή οποία πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Bluetooth.

Τα σφάλματα ακούγονται!..από μια σειρά από ηχητικά μπιπ σύντομα και μακρά.Δηλαδή δύο μεγάλα μπιπ και έξι σύντομα θα είναι το σφάλμα "2 6" (Η αποθήκευση της λειτουργίας στη μνήμη Flash δεν είναι σωστή, ελέγξτε τον ελεγκτή).

Επίσης θα δείτε πράσινες φωτεινές ενδείξεις στην οθόνη του πατινιού

Να ξέρετε ότι οι κωδικοί σφαλμάτων μπορεί μελλοντικά να αλλάξουν ανάλογα με το υλικολογισμικό στις μελλοντικές ενημερώσεις.

Κωδικοί σφαλμάτων Xiaomi M365 pro:

1 0  Αδυναμία επικοινωνίας με την οθόνη
1 1 -Αδυναμία στην Α φάση του Μοτέρ
1 2 --Αδυναμία στην Β φάση του Μοτέρ
1 3 ---Αδυναμία στην Γ φάση του Μοτέρ
1 4 ----Σφάλμα στον αισθητήρα επιτάχυνσης
1 5 ----- Σφάλμα στον αισθητήρα φρένου
1 8 --------Σφάλμα στο μοτέρ
2 1 -Σφάλμα επικοινωνίας με το BMS
2 2 --Κακός κωδικός BMS
2 3 ---Σφάλμα στον σειριακό αριθμός BMS
2 4 ----Σφάλμα στο σύστημα τροφοδοσίας ρεύματος
2 6 ------Η αποθήκευση της λειτουργίας στη μνήμη Flash δεν είναι σωστή, ελέγξτε τον ελεγκτή
2 7 --------Απλός κωδικός πρόσβασης ελεγκτή
2 8 --------υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο MOSFET
2 9 ---------Low status of the MOSFET is anomalous
3 1 -Program jump error
3 5 -----Ο σειριακός αριθμός στο πατίνι είναι λάθος
3 9 ---------Η θερμοκρασία της μπαταρίας δεν είναι φυσιολογική
4 0 Η θερμοκρασία του αισθητήρα από τον controller δεν είναι φυσιολογική

Τα περισσότερα από τα παραπάνω σφάλματα μπορούν να λυθούν πολύ εύκολα.

Αξεσουάρ-εξαρτήματα 

Όταν έχετε πάρει για πρώτη φορά το πατίνι σας αυτά είναι τα πρώτα και σημαντικότερα Αξεσουάρ-εξαρτήματα που πρέπει να πάρετε.

1.Κράνος
(Αν δεν έχετε)
2.Ηλεκτρική Κόρνα (Γιατί το κουδουνάκι δεν αρκεί)
3.Κλειδαριά τύπου συρματόσχοινο/αλυσίδα κτλ σε συνδυασμό με συναγερμό. (Όχι λουκέτο δισκόφρενου)
Υποστηρικτικό για το πίσω Φτερό τύπου scorpion
4.Υποστηρικτικό για το πίσω Φτερό: Προστατεύει το πίσω φτερό από χτυπήματα που δημιουργούνται από τις αναταράξεις δείτε εδώ ένα βίντεο εγκατάστασης στο Xiaomi M365 Pro.


5.Ελαστικό απορρόφησης κραδασμών ("Φιλέτα") :Τo Ελαστικό απορρόφησης κραδασμών ή "φιλέτα" χρησιμοποιείτε μόνο αν υπάρξει ένα κενό ο τζόγος που λέμε στην κολώνα του τιμονιού.Αν δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει κανένας λόγος να το χρησιμοποιήσουμε.Αλλά καλό είναι να έχουμε γενικά γιατί αυτό το πρόβλημα κάποια στιγμή θα εμφανιστεί μετά από μεγάλη χρήση του πατινιού.Προτιμήστε αυτά με τα "αυτάκια" όπως στην εικόνα παραπάνω και όχι αυτά που δεν έχουν είναι καλύτερα γιατί καλύπτουν όλη την περιοχή.Είναι κατασκευασμένα με 3D εκτυπωτή αν σε περίπτωση διαθέτετε 3D εκτυπωτή μπορείτε να τα κατασκευάσετε και μόνοι σας.Μπορείτε ακόμη να ρυθμίσετε την βίδας του μηχανισμού ανάκλησης για να ελαχιστοποιήσετε το τζόγο.
6.Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης (Προστασία από χτυπήματα και νερά.)7.Γάντζος μεταφοράς
8.Καθρέφτες ( Βοηθάνε πολύ)
9.Σάκος μεταφοράς

Μπροστινή ανάρτηση (Θα προστεθούν πληροφορίες σε λίγο καιρό)+++

Η μπροστινή ανάρτηση,το εξάρτημα αυτό βοηθά το πατίνι σας στην απορρόφηση των κραδασμών
Γενικές συμβουλές

Κράνος


Το κράνος είναι το πρώτο αξεσουάρ που πρέπει να πάρετε αν δεν έχετε και πριν αγοράσετε το πατίνι μην σας πω,προτιμήστε τα full face αφού διάφορα ατυχήματα με τα πατίνια έδειξαν ότι τις περισσότερες φορές πέφτει ο αναβάτης με το πρόσωπο οπότε πρέπει να έχετε ένα αν σας ενοχλεί μπορείτε να βρείτε και κράνοι τύπου Jet πιο ελαφριά και με μεγαλύτερο οπτικό πεδίο αλλά να ξέρετε ότι δεν προσφέρουν προστασία από μπροστά το κάνετε με δική σας ευθύνη,τα ποδηλατικά δεν θα τα πρότεινα καθώς δεν προστατεύουν καλά.

Οδήγηση

Οδηγείτε σε δρόμους και ποδηλατόδρομους τηρώντας τον ΚΟΚ όχι σε πεζοδρόμια θέτοντας σε κίνδυνο εσάς και τους υπόλοιπους.Μην οδηγείτε κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι ή χωρίς χέρια.Όχι δύο άτομα σε ένα πατίνι δεν έχουν κατασκευαστεί για δύο άτομα.Να αποφεύγετε λακκούβες,φρεάτια,νερά αν και υπάρχει προστασία IP54 κάντε το προληπτικά.Μεγάλη προσοχή στις μεγάλες κατηφόρες γιατί αν το μοτέρ υπερθερμανθεί ή η μπαταρία (σε ανηφόρα) αρκετά γρήγορα τότε το αυτόματο ηλεκτρικό φρένο δεν θα λειτουργεί και θα μείνετε μόνο με το πίσω φρένο που παραπάνω ανάφερα ότι δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό σε τέτοιες περιπτώσεις,ακόμη μπορεί να οδήγηση σε κάψιμο του controller ή ακόμα και πρόβλημα στο μοτέρ.

Οδήγηση τη νύχτα

Για εσάς που θέλετε να το χρησιμοποιείτε και την νύχτα μπορείτε να το κάνετε απλά πάρτε κάποια μέτρα προστασίας έτσι ώστε να γίνεστε αντιληπτοί από τους άλλους.1.Βάλτε ανακλαστικά αυτοκόλλητα τα οποία κάνουν το πατίνι σας ορατό στα φώτα των άλλων οχημάτων.

2.Βάλτε μπροστά έναν προβολέα με περισσότερα από 300+ lumens.

Νομοθεσία

Ακόμα δεν έχει τροποποιηθεί ο ΚΟΚ για χρήστες με e-scooters. Φαίνονται βάσει νόμου σαν ποδήλατα έτσι δεν επιτρέπεται η χρήση σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομους.Εκεί που υπάρχει ποδηλατόδρομος παράλληλα πρέπει να τον χρησιμοποιείτε.

Σε μετρό και ηλεκτρικό απαγορεύεται να οδηγείτε το πατίνι μέσα στους σταθμούς.Το πατίνι σας μπορείτε να το μεταφέρετε κανονικά  εκτός αν υπαρχει μεγάλος συνωστισμός σε αυτή την περίπτωση προτεραιότητα έχουν οι επιβάτες βάσει των κανονισμών. Σε λεωφορεία μπορείτε να το μεταφέρετε μόνο διπλωμένο σε ένα σάκο μεταφοράς.

Να και το δικό μου...:)
Η ανάρτηση ενημερώθηκε στις 08/12/2019

Αν σας άρεσε το άρθρο και το βρήκατε χρήσιμο υποστηρίξτε στα κοινωνικά δίκτυα με ένα Like,tweet για να συνεχίσω. Το συγκεκριμένο άρθρο ανανεώνετε συχνά όπως και άλλα που μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πυρσεία ή οπτικός τηλέγραφος στην αρχαιότητα

Υπήρχαν κάποια προβλήματα με τον τότε υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία δυσκολίες στην αποκρυπτογράφηση των πληροφοριών και έτσι είχε έρθει η ώρα για αναβάθμιση.Με την αναβάθμιση αυτή ασχολήθηκαν οι αλεξανδρινοί μηχανικοί Κλεόξενος και Δημόκλειτος περίπου στο 150 π.Χ. και παρουσίασαν την "Πυρσεία" ή Οπτικός τηλέγραφος.Βασίζετε στον αλφαβητικό κώδικα.Είναι δηλαδή η οπτική αναμετάδοση σημάτων με φωτιές.Τοποθετούνταν σε υψώματα για να γίνονται εύκολα διακριτή.

Η Λειτουργία του

Η αναπαράσταση βασίζεται κυρίως στο κείμενο του Πολυβίου (Χ, 43-47) αλλά και σε αναγεννησιακές απεικονίσεις.Αυτοί που θα αναλάμβαναν την μετάδοση αυτών των μηνυμάτων ήταν πολίτες με άριστη γνώση ανάγνωσης,γραμματικής και ορθογραφίας, έκαναν την εκπαίδευση τους καθημερινά ώστε να συνηθίσουν στον τρόπο γραφής και μετάδοσης των μηνυμάτων.Έπαιρναν το ελληνικό αλφάβητο και το χώριζαν σε πέντε πίνακες στους οποίους αναγραφόντουσαν πέντε γράμματα,στον τελευταίο πίνακα υπήρχαν τέσσερα γράμματα.Κάθε πίνακας είχε από πέντε πυρσούς.Αν κάποιος ξεκινούσε να αναγγείλει κάτι οι πρώτοι δύο πυρσοί σηκώνονταν όρθιοι.Οι αναμμένοι πυρσοί φανέρωναν και το αντίστοιχο γράμμα.Η τοποθέτηση των γραμμάτων ήταν οριζόντια και κάθετα.


Ένας συνδυασμός δύο πεντάδων μεγάλων πυρσών οι οποίοι γίνονται διακριτή από μεγάλες αποστάσεις με τη βοήθεια διόπτρων παριστάνουν και το αντίστοιχο γράμμα,οι αριστεροί πυρσοί είναι οι γραμμές και οι στήλες είναι οι δεξιοί πυρσοί. Κάθε ζευγάρι πυρσών αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο γράμμα. Για παράδειγμα για το γράμμα Α έχουμε ένα πυρσό αριστερά και ένα δεξιά. Για το γράμμα Β έναν πυρσό αριστερά και δυο πυρσούς δεξιά κλπ.Έτσι με αυτόν τον τρόπο  μπορούσαν να μεταδοθούν ολόκληρα κείμενα από φρυκτωρία σε φρυκτωρία.

Η πρώτη φορά που έγινε κωδικοποίηση του αλφαβήτου με συνδυασμό ανάμματος δαυλών. Η δεύτερη κωδικοποίηση έγινε μετά 2000 χρόνια, από τον Samuel Morse.

Σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ψηφιακό πενταδικό των δύο bits.Ακόμη στον Ελληνικό στρατό
έχει αποδοθεί το όνομα "Πυρσεία" στο ΑΣΔΑ.

 Αν σας άρεσε το άρθρο και το βρήκατε χρήσιμο υποστηρίξτε στα κοινωνικά δίκτυα με ένα Like,tweet,+ για να συνεχίσω. 

26 Μαΐ 2019

Huawei:Τέλος η χρήση καρτών microSD και SD αλλά και αφαίρεση άδειας από την Wi-Fi Alliance

Μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποκλείσει τη Huawei, πολλές εταιρείες ανακοίνωσαν ότι θα πάψουν να συνεργάζονται με την κινεζική εταιρεία. Πρώτη η Google, απαγόρευσε στην εταιρεία να λάβει τις μελλοντικές αναβαθμίσεις του Android. Αλλά και άλλες σημαντικές εταιρείες, όπως η Intel, η ARM και η Panasonic, αποφάσισαν να σταματήσουν να προμηθεύουν τη Huawei με εξοπλισμό.

Τώρα, έχουμε και μια νέα προσθήκη στη λίστα με τις εταιρείες, που έχουν αποκλείσει τη Huawei. Η SD Association, η οποία αποφασίζει σχετικά με τις κάρτες microSD και SD, αποφάσισε να διακόψει τις σχέσεις με την κινεζική εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι η Huawei δεν θα μπορεί να έχει κάρτες microSD στις μελλοντικές συσκευές της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η SD Association αφαίρεσε τη Huawei από τη λίστα με τις εταιρείες, που μπορούν να χρησιμοποιούν κάρτες microSD και SD, μετά από εντολή του Προέδρου Trump.

Φυσικά, αυτή απόφαση αφορά τις μελλοντικές συσκευές. Οι πελάτες, που έχουν ήδη κάποια συσκευή Huawei δεν θα επηρεαστούν από αυτή την απόφαση. Οι κάρτες θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά στις υπάρχουσες συσκευές. Ωστόσο, οι μελλοντικές συσκευές δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.

Πέρα από την SD Association και τις υπόλοιπες εταιρείες, φαίνεται ότι και η Wi-Fi Alliance έχει θέσει κάποιους περιορισμούς στη Huawei. H Wi-Fi Alliance καθορίζει τα πρότυπα για τις συσκευές Wi-Fi, σε ολόκληρο τον κλάδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία «έχει αφαιρέσει προσωρινά» την Huawei από τον κατάλογο με τις υποστηριζόμενες εταιρείες. Αυτή η απόφαση πάρθηκε, για άλλη μια φορά,  ως αποτέλεσμα των εντολών του προέδρου Trump.

Έχουμε ήδη αναφέρει ότι η Huawei, έχει σχεδιάσει ένα δικό της λειτουργικό σύστημα, το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει το Android στις συσκευές της. Ο αποκλεισμός της από τις κάρτες microSD και SD θα μπορούσε να είναι μεγάλο πλήγμα. Όμως, η κινεζική εταιρεία φαίνεται πως έχει προετοιμαστεί και γι’ αυτό. Έχει τις δικές της κάρτες μνήμης Nano, που μπορεί να χρησιμοποιήσει στις νέες της συσκευές. Αυτές οι κάρτες μνήμης είναι φυσικά μικρότερες από τις κάρτες microSD.

Πηγή

Το νέο Samsung Galaxy A70s το πρώτο smartphone με 64MP και αισθητήρα ISOCELL Bright GW1

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Samsung παρουσίασε έναν νέο αισθητήρα κάμερας ικανό να καταγράψει ανάλυση 64 ΜΡ, εκθρονίζοντας έτσι τον 48MP αισθητήρα της Sony. Παρόλο που κάποιοι περίμεναν να δούμε αυτόν τον αισθητήρα για πρώτη φορά στο Samsung Galaxy Note 10, η εταιρεία μας εξέπληξε και σύμφωνα με αναφορές τον χρησιμοποίησε στο Samsung Galaxy A70s.

Το Samsung Galaxy A70s θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος και θα έχει τον αισθητήρα ISOCELL Bright GW1, ο οποίος είναι η κινητή μονάδα κάμερας με τον υψηλότερο αριθμό pixel στην αγορά.

Αν και αυτό ακούγεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, θα παράγει εικόνες 16MP ή λιγότερο, καθώς χρησιμοποιεί την τεχνολογία Tetracell για να συνδυάσει τέσσερα εικονοστοιχεία 0,8 μm σε μόνο ένα για ευκρινέστερες εικόνες, ειδικά σε κακές συνθήκες φωτισμού.

Πέρα από την κάμερα, έχουμε ελάχιστες λεπτομέρειες για το Samsung Galaxy A70s. Σύμφωνα με το όνομα του, κάτα πάσα πιθανότητα θα είναι ένα ανανεωμένο Samsung Galaxy A70, το οποίο διαθέτει τρεις πίσω κάμερες.

Ωστόσο, δεδομένων των προδιαγραφών αυτού του αισθητήρα, αναμένουμε ότι θα βρίσκεται στην κύρια κάμερα της συσκευής και την οποία θα συνοδεύουν δύο ακόμη.

Πηγή

17 Μαΐ 2019

Οι 10 πιο δημοφιλείς δωρεάν και εύκολες γλώσσες προγραμματισμού για το 2019

Παρακάτω θα δείτε τις 10 ποιο δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού για αρχάριους κυρίως αλλά και για προχωρημένους.Η εκμάθηση μιας γλώσσας προγραμματισμού μπορεί να φαίνεται δύσκολη αλλά τελικά δεν είναι.Παλιότερα ήταν πράγματι δύσκολο να μάθει κάποιος προγραμματισμό οι παλιές γλώσσες η σύνταξη κτλ., δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση όμως με τις καινούργιες γλώσσες αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί.Μπορεί να ενημερωθεί ο καθένας για το πώς μπορεί να μάθει μια γλώσσα προγραμματισμού δωρεάν υπάρχουν διάφορες ιστοσελίδες όπως το CodeCademy ή το Τutorials point ή ακόμα και στο Youtube με αρχικά δωρεάν μαθήματα.Και επίσης εφαρμογές στο κινητό και στο τάμπλετ.Όποιος όμως κάτσει και ασχοληθεί με τον προγραμματισμό και μάθει τις σωστές δεξιότητες του προγραμματισμού μπορεί στο μέλλον αυτό να του εξασφαλίσει μια θέση εργασίας με πολύ υψηλό μισθό.Δεν μιλάμε βέβαια για Ελλάδα,στην Ελλάδα δυστυχώς αυτός ο τομέας δεν είναι και στα καλύτερα του και ειλικρινά δεν ξέρω αν ποτέ ήταν,και από άποψη μισθού που είναι κατά πολύ κατώτερος σε σχέση με άλλα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης.Με πολλές ώρες εργασίας 10-15 ώρες και αυτό γιατί στην Ελλάδα έχουν αυτή την νοοτροπία ότι είναι εύκολη δουλειά.

14 Μαΐ 2019

Με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανιχνευθεί ο καρκίνος του προστάτη

Ένα καινούργιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανιχνεύει πλέον τους κακοήθεις όγκους στον προστάτη και να προβλέπει την επιθετικότητά τους. Το σύστημα αυτό (FocalNet) είναι μάλιστα σχεδόν το ίδιο αποτελεσματικό όσο έμπειροι ακτινολόγοι, όπως αποκαλύπτει μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη.

Έως σήμερα, οι ακτινολόγοι χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της μαγνητικής τομογραφίας προκειμένου να εντοπίσουν τους όγκους στον προστάτη, να αποφανθούν εάν είναι καλοήθεις ή κακοήθεις και να αξιολογήσουν το στάδιο και την επιθετικότητα της νόσου. Η διαδικασία αυτή, πέραν του γεγονότος ότι απαιτεί εξαιρετική εμπειρία από τους ειδικούς, είναι και ιδιαίτερα δαπανηρή για τα περισσότερα νοσοκομεία που δεν διαθέτουν τα κονδύλια να προσλάβουν τόσο εξειδικευμένο προσωπικό.

Τα προβλήματα αυτά έρχεται να λύσει το FocalNet, ένα νέο τεχνητό νευρωνικό δίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε στο Τμήμα Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που περιλαμβάνει πάνω από ένα εκατομμύριο μεταβλητές.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Κίουνγκ Σουνγκ, επίκουρο καθηγητή ακτινολογίας στη Σχολή Ιατρικής του UCLA, εκπαίδευσαν το σύστημα τροφοδοτώντας το με 417 μαγνητικές τομογραφίες αντρών με καρκίνο του προστάτη. Στόχος ήταν το τεχνητό νευρωνικό σύστημα να μάθει να ανιχνεύει και να κατηγοριοποιεί σωστά τον τύπο του καρκίνου του προστάτη. Στο τέλος οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα του συστήματος με τις διαγνώσεις ακτινολόγων με εμπειρία άνω των δέκα ετών.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό για θέματα ιατρικής απεικόνισης «IEEE Transactions on Medical Imaging» και παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συμπόσιο Βιοϊατρικής Απεικόνισης τον Απρίλιο, έδειξαν ότι το σύστημα ήταν σχεδόν το ίδιο αποτελεσματικό στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη όσο και οι έμπειροι ακτινολόγοι. Συγκεκριμένα, βρέθηκε ότι το ποσοστό διαγνωστικής ακρίβειας του FocalNet ήταν 80,5% έναντι 83,9% των ειδικών.

Η συμβολή και η καινοτομία του συστήματος έγκειται στην εξοικονόμηση χρόνου και στη διαγνωστική καθοδήγηση των λιγότερο έμπειρων ακτινολόγων.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ