Blogger templates

I Support the Bring Them Back Campaign

3 Οκτ 2013

Τα Πάντα για τον πράσινο Ηλεκτρονικό υπολογιστή (Μέρος 2ο)

Ένας αξιόπιστος τρόπος για να εντοπίσετε τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι να ελέγξετε αν έχουν κάποιες από τις παρακάτω ετικέτες και πιστοποιήσεις.Αναζητήστε πληροφορίες στο web site του κατασκευαστή και στις online βάσεις δεδομένων των ιδίων των προγραμμάτων πιστοποίησης και αντιμετωπίσετε με προσοχή κάθε είδους προσοχή κάθε είδους οικολογική σήμανση που δεν προέρχεται από ανεξάρτητους οργανισμούς αλλά από τους κατασκευαστές.ENERGY STAR

Μια διεθνής πιστοποίηση που απονέμεται σε ενεργειακά αποδοτικές και ηλεκτρικές ηλεκτρολογικές συσκευές. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική ωστόσο πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Στο web site του ευπωπαικού προγράμματος υπάρχει βάση δεδομένων με τα πιστοποιημένα προϊόντα, ένας εύχρηστος υπολογιστής ενέργειας και τα κριτήρια σε μορφή PDF. Σε γενικές γραμμές, οι πιστοποιημένες συσκευές μπορεί να καταναλώνουν από 15% έως και 90% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με το μέσο όρο. Σύμφωνα με την 4η έκδοση των προδιαγραφών, οι υπολογιστές με εσωτερικό τροφοδοτικό πρέπει να είναι τουλάχιστον 80% αποδοτικοί και να καταναλώνουν λιγότερο από 4Watt σε κατάσταση νάρκης (Sleep).

ROHS

Πρόκειται για την οδηγία 2002/95/ΕΚ της Ε.Ε. που στοχεύει στη μείωση της χρήσης των εξής 6 επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, εξ ασθενές χρώμιο (Cr6+), πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBDs) και πολυβρωμιωμένο διφαινυλαιθέρας (PBDE). H τήρηση των σχετικών προδιαγραφών είναι υποχρεωτική τόσο στην Ελλάδα όσο και στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ε.Ε. Αν και δεν έχει θεσπιστεί κάποια συγκεκριμένη σήμανση, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν δικές τους ετικέτες με τις ενδείξεις "ΡοΗS Compliant" ή και "Lead (Pb) Free". Λόγω της τοξικότητας των παραπάνω ουσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιλέγετε προϊόντα που συμφωνούν με την οδηγία RoHS και να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε αγορές σε χώρες εκτός της Ε.Ε.

ΕPEΑT

Ένα πρόγραμμα συνεχούς περιβαλλοντικής αξιολόγησης ηλεκτρονικών προϊόντων (Electronic Product Assessment Tool). Περιλαμβάνει 23 υποχρεωτικά και 28 προαιρετικά κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα στη μείωση ή στην απουσία επιβλαβών ουσιών στην ευκολία διάλυσης και ανακύκλωσης κ.α. Τα προϊόντα επιβραυβεύονται με τρία διαφορετικά μετάλλια το ΕPEΑT Βronze απονέμεται σε όσα πληρούν μόνο τα υποχρεωτικά κριτήρια το ΕPEΑT Silver σε όσα πληρούν και το 50% των προαιρετικών κριτηρίων και το ΕPEΑT Gold σε όσα πληρούν και το 75% των προαιρετικών κριτηρίων. Στο web site του προγράμματος υπάρχει μια εύχρηστη μηχανή αναζήτησης με το πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα.

80PLUS

Ένα χρήσιμο πρόγραμμα πιστοποίησης σύμφωνα με το οποίο η ενεργειακή αποδοτικοτητα των τροφοδοτικών για υπολογιστές πρέπει να είναι τουλάχιστον 80% σε χαμηλό (20%),μέτριο (50%) και πλήρη (100%) φόρτο εργασίας. Η πρώτη βαθμίδα της πιστοποίησης συμπεριλαμβάνεται στις προδιαγραφές Energy Star 4.0, ωστόσο υπάρχουν άλλες τρεις: η 80 Plus Bronze απονέμεται σε τροφοδοτικά με αποδοτικότητα 82%,85% και 82% σε χαμηλό μέτριο και πλήρη φόρτο εργασίας. Αντιστοίχως η 80 Plus Silver απονέμεται σε τροφοδοτικά με αποδοτικότητα 85%, 88%,85% και η 80 Plus Gold σε τροφοδοτικά με αποδοτικότητα 87%,90% και 87%. Αξίζει τέλος να πούμε ότι η πιστοποίηση πλέον αποδίδεται σε υπολογιστές desktop,blade/rackmount servers kai ou;onew LCD.

ErP/EuP 2.0
Το ErP/EuP που σημαίνει Χρήση Ενέργειας Προϊόντος, ήταν μια μέριμνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσδιορίσει την κατανάλωση ενέργειας για το ολοκληρωμένο σύστημα. Λόγω της μεγάλης ποσότητας και τον πληθυσμό που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρονικά προϊόντα στις μέρες μας και την συνεχιζόμενη αύξηση των κατηγοριών σε ηλεκτρονικά προϊόντα τα επόμενα 20-30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να θεσμοθετήσει μία αποτελεσματική στρατηγική για να λύσει το πρόβλημα της κατανάλωσης ενέργειας. Έτσι, σύμφωνα με το ErP/EuP, η συνολική κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος του συνολικού συστήματος θα πρέπει να υπολείπεται του 1.00W όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός.
Συγκριτικά με το ErP/EuP, το ErP/EuP 2.0 είναι αυστηρότερο. Βάση του προτύπου ErP/EuP 2.0, η συνολική κατανάλωση εναλλασσόμενου ρεύματος του συνολικού συστήματος το 2013 θα πρέπει να υπολείπεται του 0.5W όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Το οικολογικό σήμα με το λουλούδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά σε όλα τα προϊόντα και στις υπηρεσίες εκτός από τρόφιμα ποτά φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικό εξοπλισμό. Αποδίδεται μόνο εφόσον διαπιστωθεί από ανεξάρτητους φορείς ότι πληρούνται αυστηρά οικολογικά κριτήρια τα οποία δεν αφορούν μόνο στην κατανάλωση ενέργειας αλλά σε κάθε πτυχή ζωής ενός προϊόντος από την παραγωγή και την χρήση έως την απόρριψη του. Όσα προϊόντα φέρουν την συγκεκριμένη ετικέτα είναι συνήθως μεταξύ των καλύτερων στην κατηγορία τους.Στην ιστοσελίδα του προγράμματος μπορείτε μεταξύ άλλων να αναζητήσετε τέτοια προϊόντα να κατηγορία κατασκευή και χώρο πώλησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

Σύμφωνα με διάφορες οδηγίες της Ε.Ε. όλες οι βασικές ηλεκτρικές οικιακές συσκευές οι λαμπτήρες και τα αυτοκίνητα ακόμη πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο την ενεργειακή ετικέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν αναγράφεται μεταξύ άλλων η ενεργειακή κλάση της συσκευής που χαρακτηρίζεται με ένα γραμμα από το Α έως το G (από το καλύτερο στο χειρότερο).Στις συσκευές ψύξης υπάρχουν επιπλέον οι ενεργειακές κλάσεις Α+ και Α++, που αποδίδονται μόνο στα πιο αποδοτικά προϊόντα. Η ετικέτα περιλαμβάνει άλλες τρεις ενότητες που παρέχουν πληροφορίες για το μοντέλο της συσκευής και την αποδοτικότητα χωρητικότητα και το θόρυβο λειτουργίας, αλλά διαφέρει ανάλογα με την κατηγορία της συσκευής.


TCO

Ένα προαιρετικό διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης που αναπτύχθηκε στην Σουηδία και εστιάζει σε χαρακτηριστικά όπως είναι η εργονομία η ενεργειακή αποδοτικότητα η απουσία επικίνδυνων ουσιών  η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η ανακύκλωση κ.α. Αφορά σε οθόνες σταθερούς και φορητούς υπολογιστές,εκτυπωτές,κινητά τηλέφωνα,headsets και έπιπλα γραφείου. Η πιστοποίηση TCO Displays 5.0 για οθόνες υπολογιστών είναι από της αυστηρότερες διεθνώς και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει της προδιαγραφές RoHS και Energy Star. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος για να δείτε αναλυτικά τις προδιαγραφές κάθε ετικέτας και να αναζητήσετε πιστοποϊημένα προϊόντα.


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ

Το προϊόν αυτό περιέχει πρώτες ύλες που επιτρέπουν την ανακύκλωση του.ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ

Το προϊόν αυτό  περιέχει ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.
GREEN DOT

O κατασκευαστής του προϊόντος συμμετέχει στο πρόγραμμα συλλογής και ανακύκλωσης συσκευασιών, σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ της Ε.Ε.

Τα Πάντα για τον πράσινο Ηλεκτρονικό υπολογιστή (Μέρος 3ο).

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου