Blogger templates

I Support the Bring Them Back Campaign

31 Δεκ 2010

Εύχομαι σε όλους καλή χρονία με υγεία ευτυχία  ας ελπίσουμε το 2011 να είναι καλύτερο απο το 2010 καλά να περάσετε.

29 Δεκ 2010

Open source... φοιτητές

Προγράµµατα που βοηθούν στις σπουδές, αποκλειστικά για... ανοιχτόµυαλους!
Τόσο οι νεοεισαχθέντες φοιτητές όσο και οι παλαιότεροι, είτε έχουν σχέση µε το χώρο των υπολογιστών είτε όχι, αναζητούν προγράµµατα που να τους διευκολύνουν στις σπουδές τους αλλά και να τους φανούν αργότερα χρήσιµα στον επαγγελµατικό χώρο. Αρκετά από αυτά θα τα συναντήσουν κατά τις παραδόσεις των µαθηµάτων τους, συνήθως στα τελευταία έτη της σχολής. Πολλές φορές, όµως, οι προτάσεις των διδασκόντων αναφέρονται σε εµπορικά προγράµµατα που κατά κύριο λόγο επικρατούν στον εκάστοτε χώρο. Μια τέτοια επιλογή είναι συνήθως η καλύτερη, προκειµένου να υπάρχει κατάρτιση στα εργαλεία που χρησιµοποιούνται υπό πραγµατικές επαγγελµατικές συνθήκες. Ωστόσο, είναι ακατάλληλες [οικονοµικά] για προσωπική χρήση από τους φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να καταφύγουν σε πειρατικές εκδόσεις. Αντίθετα, οι ελεύθερες εφαρµογές, ή εφαρµογέςανοικτού κώδικα, κάνουν την ίδια δουλειά, µε µηδενικούς ή µικρούς συµβιβασµούς για τα επίπεδα ενός σπουδαστή. Συγκεντρώσαµε τις σηµαντικότερες από αυτές, ώστε να σας βοηθήσουµε να βρείτε την κατάλληλη ανάλογα µε τον τοµέα και τις ανάγκες σας.
CAD για όλους
Για όσους δε γνωρίζουν, τα αρχικά CAD σηµαίνουν Computer Aided Design, δηλαδή σχεδιασµός βοηθούµενος από υπολογιστή, χωρίς να περιορίζεται σε έναν και µόνο τοµέα. Οι περισσότεροι τοµείς που απαιτούν κάποιας µορφής σχεδιασµό, έχουν ειδικά ανεπτυγµένες εφαρµογές, οι οποίες βοηθούν πολύ στην παραγωγικότητα του χώρουαλλά και τη συνεργασία σε αυτόν. Βασικό παράδειγµα αποτελούν τα επαγγέλµατα µηχανικών, στα οποία όλος ο σχεδιασµός γίνεται σε τέτοια προγράµµατα, που µάλιστα υπολογίζουν και τις απαιτήσεις, όπως π.χ. ο οπλισµός που χρειάζονται οι κολόνες ενός κτιρίου.
Η εφαρµογή σχεδιασµού που χρησιµοποιείται περισσότερο, γιατί απευθύνεται σε µεγάλο εύρος επαγγελµατιών µηχανικών, είναι τοAutoCAD [www.autodesk.com]. Υπάρχουν αρκετές πλέον εξειδικευµένες εκδόσεις για κάθε τοµέα, όµως η βασική του χρήση είναι το σχέδιο. Μια τέτοια εφαρµογή κοστίζει ακριβά για φοιτητές, αν και είναι πιθανό να βρείτε κάποια εκπαιδευτική έκδοση σε καλύτερη τιµή. Εναλλακτική εφαρµογή για δισδιάστατο σχέδιο αποτελεί το HYCAD [www.drawease.com[εικ. 1], που δανείζεται τόσο τη µορφή όσο και τον τρόπο λειτουργίας του πρώτου. Πρόκειται για ιδανική λύση αλλά και πλατφόρµα εκµάθησης για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για σχέδιο σε υπολογιστή.
Ελαφρώς δυσκολότερο στη χρήση, αλλά µε διαφορετικές κατευθύνσεις, το gCAD3D[www.gcad3d.org] ειδικεύεται σε τρισδιάστατο σχέδιο και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο από µηχανολόγους όσο και από αρχιτέκτονες, τοπογράφους κτλ. Στα µειονεκτήµατά του θα πρέπει να αναφερθεί ότι -όπως όµως και για όλες τις αντίστοιχες επαγγελµατικές εφαρµογές- το user interface του δε µοιάζει µε αυτό του AutoCAD ή άλλων προγραµµάτων. Εποµένως, παρ' ότι θα αποκτήσει κανείς εµπειρία χρησιµοποιώντας το, µπορεί να δυσκολευτεί στη µετάβαση σε κάποιο άλλο πρόγραµµα. 
Αλλάζοντας κατεύθυνση µεταφερόµαστε στην ηλεκτρονική, όπου υπάρχει το KiCAD[www.lis.inpg.fr/realise_au_lis/kicad[εικ. 2], ένα πολύ καλό πρόγραµµα που θα φανεί χρήσιµο σε όλους όσοι ασχολούνται µε ηλεκτρονικά κυκλώµατα και κατασκευές. Ο σχεδιασµός είναι αρκετά εύκολος, όπως ακριβώς και στα εµπορικά προγράµµατα, ενώ έχει και σχετικά µεγάλες βιβλιοθήκες εξαρτηµάτων. Είναι µια πλήρης λύση, που θα σας βοηθήσει να δηµιουργήσετε και ένα τρισδιάστατο µοντέλο του κυκλώµατος ολοκληρωµένο στην πλακέτα, όµως δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει εξοµοίωση του κυκλώµατος που δηµιουργήθηκε. Γι' αυτόν το λόγο υπάρχουν τα Quite Universal Circuit Simulator ή συντοµότερα QUCS [qucs.sourceforge.net] και TkGate [www.tkgate.org]. Το πρώτο πραγµατοποιεί ανάλυση τόσο σε αναλογικά όσο και σε ψηφιακά κυκλώµατα, ενώ το δεύτερο ειδικεύεται σε ψηφιακά. Και στις δύο περιπτώσεις, όµως, ο χρήστης πρέπει να κάνει compile για να τα χρησιµοποιήσει, γεγονός που συνήθως αποθαρρύνει τους περισσότερους.

Πέρα από CAD
Ένας από τους σηµαντικότερους τοµείς που µπορεί ένας υπολογιστής να βοηθήσει σε οποιαδήποτε επιστήµη είναι η αριθµητική ανάλυση και η εξοµοίωση. Σε αυτό ακριβώς η κυρίαρχη σουίτα είναι το MatLab [www.mathworks.com], σε συνδυασµό µε το Simulink της ίδιας εταιρείας. Χρησιµοποιούνται παγκοσµίως για την ευκολία που προσφέρουν σε κάθε είδους ανάλυση, αλλά και την πληρότητά τους, καθώς υποστηρίζονται από πολλές εταιρείες. Τη θέση αυτού έρχεται να διεκδικήσει το Scilab[www.scilab.org[εικ. 3], το οποίο δανείζεται πολλά στοιχεία από το πρώτο, ενώ έχει τη δυνατότητα να µεταφράζει αρχεία m [δηλαδή του MatLab] ώστε να τα τρέχει παράγοντας τα ίδια αποτελέσµατα αλλά και γραφικές, όπου αυτές υπάρχουν.
Σε όσες σχολές ασχολούνται µε προγραµµατισµό, έχουµε να προτείνουµε το Eclipse[www.eclipse.org], που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για αρκετές γλώσσες προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των C/C++, JavaPerlPHPPython. Το ίδιο το IDE είναι γραµµένο σε Java, που σηµαίνει πως µπορείτε να το τρέξετε σε οποιοδήποτε λειτουργικό προτιµάτε. Έτσι, όταν µεταφέρεστε από τη µια γλώσσα στην άλλη, δεν είστε υποχρεωµένοι να µάθετε και το νέο IDE, παρά µόνο τη γλώσσα προγραµµατισµού.
Στο χώρο, βέβαια, τείνει να κυριαρχήσει η C#, λόγω των πολλών ευκολιών και έτοιµων βιβλιοθηκών που προσφέρει στους προγραµµατιστές, µειώνοντας τον απαιτούµενο χρόνο για την ανάπτυξη µιας εφαρµογής. Για αυτήν την περίπτωση υπάρχει το SharpDevelop[www.icsharpcode.net/OpenSource/SD[εικ. 4]αλλά και το MonoDevelop [monodevelop.com] που χρησιµοποιεί το Mono framework, δηλαδή το ανοικτού κώδικα εναλλακτικό στο.ΝΕΤ της Microsoft.
Εάν προτιµάτε τη χρήση κάποιας περισσότερο επαγγελµατικής ή εµπορικής εφαρµογής, µπορείτε να κινηθείτε προς το Microsoft Visual Studio, που όµως προσφέρει τη δωρεάν έκδοση Express [www.microsoft.com/express], για τις Basic, C++/C#, και Web Development.


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ
Blender [www.blender.org]: εφαρµογή για τρισδιάστατο σχέδιο, για rendering και animation, όπως και game creation
Gnumeric [projects.gnome.org/gnumeric]: εναλλακτική εφαρµογή του Excel, µε πολλές δυνατότητες αλλά και εξισώσεις
Octave [www.gnu.org/software/octave]: εφαρµογή αριθµητικής ανάλυσης, η γλώσσα της οποίας είναι όµοια µε αυτή που χρησιµοποιείται στο MatLab.

ΞΕΡΑΤΕ ΟΤΙ
Το Edubuntu [edubuntu.org] είναι ένα πλήρες λειτουργικό, βασισµένο στο Ubuntu, που προσφέρει όµως έτοιµα πακέτα εφαρµογών, κατηγοριοποιηµένα ανάλογα µε το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο στοχεύετε. Έτσι, έχετε τη δυνατότητα εγκατάστασης πολλών εφαρµογών που καλύπτουν µεγάλο εύρος επιστηµών, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνετε, και είναι µεταφρασµένες στην πλειονότητά τους στα ελληνικά.
Από την άλλη, οι περισσότερες εφαρµογές ανοικτού κώδικα που αναφέραµε, είτε είναι µεταφορές από το Linux, είτε έχουν µεταφερθεί σε αυτό. Εποµένως, οποιαδήποτε διανοµή και αν τρέχετε, µπορείτε να τις βρείτε και να τις εγκαταστήσετε από τον Package Manager σας.

Νέα σημαντική τρύπα ασφαλείας στο Playstation 3

Οι hackers Bushing, Marcan και Sven παρουσίασαν στο συνέδριο hackers με θέματα ασφαλείας, 27th Chaos Communication Congress, μια μέχρι πρόσφατα άγνωστη “τρύπα ασφαλείας” στο Playstation 3 που λέγεται πως είναι η σημαντικότερη που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Στο Chaos Communication Congress, ένα συνέδριο hackers με θέμα την ασφάλεια, κάθε χρόνο παρουσιάζονται διάφορα θέματα ασφαλείας και, ανάμεσα τους, διάφορες “προστασίες” καθώς και οι όποιες αδυναμίες τους/τρόποι παράκαμψης τους. Πρόκειται για μια από κάθε άποψη νόμιμη “συνεύρεση” ειδικών σε θέματα ασφαλείας - διότι “hacker” δεν είναι “ο κακόβουλος χρήστης που προσπαθεί να κλέψει τα στοιχεία της πιστωτικής μας κάρτας” αλλά όποιος ενδιαφέρεται για τα θέματα ασφαλείας σε hardware και software. Η παράκαμψη της όποιας ασφάλειας δεν έχει κακόβουλους στόχους, αλλά αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο αυτή δοκιμάζεται, εντοπίζονται τα κενά της και, στη συνέχεια, “μπαλώνονται”. Για αυτό και οι hackers συνηθίζεται να χωρίζονται στους λεγόμενους “white hat” και “black hat” hackers: οι πρώτοι είναι αυτοί που μόλις περιγράψαμε. Οι δεύτεροι είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται τα όποια κενά ασφαλείας για προσωπικό όφελος. Μόνο που, παρά το ότι οι hackers Bushing, Marcan και Sven μπορούν να χαρακτηριστούν ως “white hat hackers”, μια τρύπα ασφαλείας που εντόπισαν πρόσφατα στο Playstation 3 της Sony, και μόλις παρουσίασαν στο 27ο Chaos Communication Congress, εν συντομία 27C3 που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, δεν φαίνεται να... “μπαλώνεται”.

Το πρόβλημα, που... ειρωνικά -και λόγω του πόσο σημαντικό φαίνεται να είναι- ονόμασαν “fail0verflow” (“αποτυχημένη υπερχείλιση”) οι τρεις hackers, εντοπίζεται σε όλα τα Playstation 3 και “ανοίγει διάπλατα” το σύστημα κρυπτογράφησης που χρησιμοποιεί η Sony για την πιστοποίηση γνησιότητας του κώδικα που “τρέχει” στην κονσόλα της. Θεωρητικά, όποτε ένας developer θέλει να διαθέσει εμπορικά έναν τίτλο στο Playstation 3, πρέπει να τον αποστείλει στη Sony που “κλειδώνει” τα αρχεία του με ένα “κλειδί” που γνωρίζει μόνο αυτή. Πρακτικά, η “τρύπα” που εντόπισαν οι τρεις hackers, επιτρέπει τον υπολογισμό των “κλειδιών” με τα οποία μπορεί να πιστοποιηθεί η γνησιότητα του κώδικα, επιτρέποντας στους hackers να “πιστοποιούν ως γνήσιο” οποιοδήποτε κομμάτι κώδικα επιθυμούν οι ίδιοι.

Ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί πλήρως η μέθοδος με την οποία επιτυγχάνεται αυτό, αλλά είναι ήδη προγραμματισμένη για το αυριανό πρόγραμμα του 27C3, μια “live” παρουσίαση του τρόπου εκμετάλλευσης αυτού του προβλήματος του Playstation 3, ενώ λέγεται πως σε διάστημα ενός μήνα θα είναι διαθέσιμα τα πρώτα εργαλεία για τους developers που ενδιαφέρονται να την εκμεταλλευτούν. Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως κάποιες εικόνες που δείχνουν το πώς εντοπίστηκε η τρύπα ασφαλείας δείχνουν ένα “ανοιγμένο” Playstation 3 με ένα... χάος καλωδίων - και έτσι, αν απαιτείται κάτι τέτοιο για την εκμετάλλευση του προβλήματος, μάλλον θα είναι μια τρομερά δύσκολη διαδικασία για πολύ λίγους που δεν θα φοβούνται να πειραματιστούν με την πολύτιμη κονσόλα τους, ρισκάροντας τη βιωσιμότητα της.

Και μάλλον θα έπρεπε να αναφέρουμε πως και στο παρελθόν hackers είχαν εντοπίσει παραπλήσιες “σημαντικές τρύπες ασφαλείας”, τόσο στο Playstation 3 όσο και σε άλλες κονσόλες ή, γενικότερα, “συσκευές τεχνολογίας”, που τελικά... “μπαλώθηκαν” μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι να υπάρξει κάποια επίσημη “απάντηση” από πλευράς Sony, τα πάντα παραμένουν... θεωρίες. Ίδωμεν.

Τα στατιστικά της επιτυχίας στο Facebook

Για τους περισσότερους το Facebook αποτελεί απλά ένα «δικτυακό σημείο» στο οποίο μπορούν να «συναντήσουν» συγγενείς, συνεργάτες, φίλους και γνωστούς. Να επικοινωνήσουν, να συνεργαστούν ή και –τελικά, το πιο συνηθισμένο- να «σκοτώσουν την ώρα τους». Για κάποιους, όμως, το Facebook αποτελεί άλλον ένα… διαγωνισμό, στην προκειμένη περίπτωση για το «ποιος θα συγκεντρώσει τους περισσότερους `φίλους` από όλους» ή «ποιος θα έχει τα `δημοφιλέστερα` updates». Μάλλον αυτοί θα ενδιαφερθούν περισσότερο από όλους για τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Facebook Data Team στις 23 του μήνα.

Σε μια μελέτη της, η Facebook Data Team χρησιμοποίησε κατηγορίες λέξεων (Word Categories) χωρισμένες βάσει του λεξικού LIWC, ομαδοποιημένες σε διαφορετικούς «τύπους» βάσει των ψυχολογικών και γλωσσικών νοημάτων/ρόλων τους, ανάλογα με το «είδος» τους (άρθρα, επίθετα, ρήματα κ.λπ.), τη θεματολογία τους (σχολίο, εργασία, θρησκεία κ.λπ.) αλλά και το συναισθηματικό περιεχόμενο τους (θετικά ή αρνητικά συναισθήματα, θυμός, λύπη κ.λπ.). Στη συνέχεια, έλεγξε τη συχνότητα χρήσης τους σε περίπου ένα εκατομμύριο updates που είχαν κάνει χρήστες στην υπηρεσία – σημειώνουμε πως η έρευνα περιορίστηκε στην Αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα, άκρως ενδιαφέροντα.

Οι νέοι παρουσιάζουν περισσότερη «οργή» και μιλούν περισσότερο για τον εαυτό τους με λέξεις και φράσεις όπως «εγώ», «το δικό μου» κ.λπ., ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μιλούν περισσότερο για άλλα πρόσωπα και την οικογένεια τους, ενώ γράφουν μεγαλύτερα σε έκταση updates. Επιπλέον, οι «δημοφιλέστεροι» στο Facebook χρησιμοποιούν διαφορετικά «σύνολα λέξεων» από ότι οι «λιγότεροι δημοφιλείς» που έχουν «λιγότερους φίλους»: αναφέρουν λιγότερο την οικογένεια τους, αποφεύγουν τα «συναισθηματικά» updates.

Τέλος, όπως μάλλον ήταν αναμενόμενο, η χρήση κάποιων «ομάδων λέξεων» διαφοροποιείται και ανάλογα με την ώρα της ημέρας. Προφανές παράδειγμα, λέξεις όπως «ύπνος» χρησιμοποιούνται καλύτερα τις βραδινές ώρες, ενώ λέξεις σχετικά με την εργασία και το σχολείο εμφανίζονται περισσότερο τα πρωινά.

26 Δεκ 2010

O άνθρωπος-τύμπανο (!)

Εντελώς παλαβό: o "μουσικός" Daito Manabe παίζει κρουστά χρησιμοποιώντας το φίλο του ως τύμπανο. Και γι' αυτό το σκοπό τον υποβάλει σε μικρά ηλεκτροσόκ ώστε να παράγει διαφορετικές νότες. Κάθε φορά που ο Manabe ακουμπά με τα δάκτυλα του - στα οποία έχει συνδέσειαισθητήρες - το κεφάλι ή το σώμα του φίλου του, ο τελευταίος παθαίνει ένα μικρό ηλεκτροσοκ το οποίο μέσω ενός συνδεδεμένου υπολογιστή μεταφράζεται σε ήχο.
Το πώς γίνεται αυτό μπορείτε να δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.

23 Δεκ 2010

Skype offline: προβλήματα με τα Supernodes

Πολλά προβλήματα εμφανίστηκαν στοSkype την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου, προκαλώντας τη μερική κατάρρευση του. Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, πολλά από τα λεγόμεναSupernodes - οι ενδιάμεσοι υπολογιστές κόμβοι στο δίκτυο P2P - κατέρρευσαν.
Όπως αναφέρει το Skype blog, τα προβλήματα προκλήθηκαν από το software χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.
Το αποτέλεσμα ήταν πολλοί χρήστες να μην μπορούν να συνδεθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η Microsoft ετοιμάζει Windows 7 για ARM σύμφωνα με φήμες

Microsoft και Intel έμοιαζαν… συνώνυμες λέξεις εδώ και χρόνια, δίνοντας αφορμή για τη γέννηση του χαρακτηρισμού «Wintel» - που χαρακτήριζε τη… λεγεώνα PCs που περιείχαν επεξεργαστή συμβατό με το σετ εντολών x86 της Intel και «έτρεχαν» μια έκδοση των Windows σχεδιασμένη για αυτό. Στην πραγματικότητα, βέβαια, μπορεί η x86 να ήταν η βασική και δημοφιλέστερη πλατφόρμα για τα προϊόντα της Microsoft, αλλά αυτό δεν σήμαινε πως αγνοούσε και τις υπόλοιπες: τα Windows NT (εξέλιξη των οποίων αποτελούν και τα σημερινά Windows 7) είχαν κυκλοφορήσει και για επεξεργαστές Alpha , IA-32, Itanium, PowerPC και MIPS. Η πλατφόρμα που «πρωταγωνιστούσε» όμως πάντα στα προϊόντα της Microsoft ήταν η x86 των «καταναλωτικών» επεξεργαστών της Intel.

Τώρα όμως, φήμες θέλουν την Intel να στρέφει και πάλι την προσοχή της σε μια διαφορετική πλατφόρμα, αυτή των επεξεργαστών τεχνολογίας ARM, που χρησιμοποιούνται κατά κόρον σε smartphones και tablets. Η επέκταση αυτών των συσκευών σίγουρα δεν θα μπορούσε να αφήσει τη Microsoft… ασυγκίνητη, και έτσι μια τέτοια κίνηση μάλλον είναι λογική. Να, όμως, που οι ίδιες φήμες δεν μιλούν για ένα ξεχωριστό λειτουργικό σύστημα –όπως ήταν τα Windows CE/Windows Mobile- ούτε για τα επερχόμενα Windows 8 –στα οποία θα μπορούσε να εφαρμόσει «hardware agnostic» λογική, όπως στα Windows Phone 7, ώστε «να μπορούν να τρέχουν σε σχεδόν οποιοδήποτε hardware»- αλλά για μια τροποποιημένη εκδοχή των σημερινών, δοκιμασμένων Windows 7.

Η νέα αυτή έκδοση –λέγεται πως- θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των συσκευών με οθόνες αφής, αλλά προφανώς θα είναι εστιασμένη περισσότερο στις ανάγκες των tablets – αφού τα Windows Phone 7 της εταιρείας αναλαμβάνουν να καλύψουν το χώρο των smartphones. Μια τέτοια προσέγγιση θα έχει μια δραματικά διαφορετική λογική από αυτή που βλέπουμε στα σημερινά tablets, που εξαιτίας του λειτουργικού τους μοιάζουν περισσότερο με «μεγάλα κινητά» - αφού βασίζονται στα ίδια λειτουργικά συστήματα που «τρέχουν» και τα μικρότερα smartphones, iOS και Android. Μια πληρέστερη έκδοση των Windows για συσκευές με ARM, αλλά προσαρμοσμένη για εύκολη χρήση μέσω tablets, θα επιτρέψει στη Microsoft να «γεφυρώσει» το κενό ανάμεσα σε smartphones και υπολογιστές, παρέχοντας μια λύση που θα βρίσκεται ακριβώς ανάμεσα τους: ούτε «πλήρης υπολογιστής» με τα «βαριά» Windows (και τις απαιτήσεις σε hardware και τροφοδοσία που τα συνοδεύουν), ούτε «απλό smartphone» (με όποιους περιορισμούς συνεπάγεται αυτό).

Αρκεί, βέβαια, οι φήμες να είναι αληθινές. Αναμένεται πως θα μάθουμε περισσότερα στην επερχόμενη CES, που θα ολοκληρωθεί στο Las Vegas σε, περίπου, ένα μήνα.

13 Δεκ 2010

Πριν από λίγους μήνες, το YouTubeανέβασε το χρονικό όριο για τα videos που φιλοξενεί από τα 10 λεπτά στα 15. Όπως φαίνεται, αυτό ήταν απλά το πρώτο βήμα, καθώς η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι καταργείται τελείως ο χρονικός περιορισμός, υπό μία προϋπόθεση.
Ο χρήστης μπορεί πλέον να ανεβάζει μεγάλα videos, αρκεί να μην έχει απασχολήσει στο παρελθόν το YouTube με ανέβασμα copyrighted υλικού. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρείται το όριο των 15 λεπτών.
Το νέο προνόμιο χορηγείται σταδιακά στους χρήστες. Βέβαια, αν κάποιος το εκμεταλλευτεί για να ανεβάσει ένα επεισόδιο της αγαπημένης του σειράς, θα επανέλθει στο όριο των 15 λεπτών, καθώς οι τηλεοπτικές σειρές προστατεύονται. 

9 Δεκ 2010

Στα μέσα του 2011 οι πρώτοι υπολογιστές με λειτουργικό Google Chrome

Οι πρώτοι φορητοί υπολογιστές με Chrome OS τελικά δεν θα προλάβουν τη αγοραστική περίοδο των φετινών Χριστουγέννων. Η Google ανακοίνωσε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να τελειοποιήσει το πρώτο της λειτουργικό σύστημα και τα πρώτα μοντέλα θα καθυστερήσουν μέχρι τα μέσα του 2011.

«Κάναμε μεγάλη πρόοδο αλλά δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι» παραδέχτηκε  ο Σούνταρ Πίσαϊ, διευθυντής παραγωγής της Google, ανακοινώνοντας την καθυστέρηση από το Σαν Φρανσίσκο.

Οι πρώτοι φορητοί με Chrome OS θα βασίζονται σε επεξεργαστές Intel και θα παράγονται από τις Samsung και την Acer. Θα έχουν οθόνη 12,1 ιντσών, κανονικό πληκτρολόγιο και συνδεσιμότητα 3G, όχι όμως και σκληρό δίσκο. Αυτό σημαίνει ότι οι υπολογιστές θα πρέπει να συνδέονται στο Διαδίκτυο για να μπορούν να τρέχουν περισσότερα προγράμματα.

Πρωτότυπα υπολογιστών με Chrome OS μοιράζονται τώρα σε εταιρείες και προγραμματιστές για δοκιμή.

Ένα βασικό πλεονέκτημα στο οποίο ποντάρει η Google είναι ότι η εκκίνηση του υπολογιστή θα ολοκληρώνεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Το Chrome OS αναπτύχθηκε πάνω στο Chrome, το γρήγορο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που παρουσίασε η εταιρεία πριν από δύο χρόνια. To Chrome παραμένει σήμερα λιγότερο δημοφιλές από τον Internet Explorer και το Mozilla Firefox, έχει όμως κερδίσει 120 εκατομμύρια χρήστες.

Προκειμένου να ικανοποιήσει την όρεξη των χρηστών για νέο λογισμικό, και να επαναλάβει την επιτυχία του AppStore της Apple, η Google εγκαινίασε τη Δευτέρα ηλεκτρονικό κατάστημα εφαρμογών για το Chrome OS.

Η εφημερίδα New York Times, το περιοδικό Sports Illustrated και η εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών Electronics Arts είναι μερικές από τις 500 εταιρείες που ήδη προσφέρουν εφαρμογές τους στο νέο κατάστημα.

Στο μεταξύ, όμως, περισσότερες από 40.000 εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί για το ανταγωνιστικό iPad της Apple, το οποίο έχει πουλήσει 7,5 εκατ. μονάδες από το ντεμπούτο του τον Απρίλιο.

H Google φαίνεται πάντως να βρίσκεται σε καλό δρόμο στην προσπάθειά της να ανταγωνιστεί την Apple στην κινητή τηλεφωνία, καθώς το λειτουργικό σύστημα Google Android έχει πλέον ξεπεράσει σε πωλήσεις το iOS του iPhone.

Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από Associated Press

Μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση των επόμενων Windows

Απέχουμε ακόμα αρκετά από την επόμενη έκδοση των Windows, οι διαρροές και οι φήμες όμως έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αντικατάσταση του Aerointerface από το Wind, ένα νέο περιβάλλον που θα είναι full 3D. Το νέο interface θα μοιάζει ελάχιστα με το Aero που γνωρίσαμε στα Vista και τα 7, θα είναι όμως και περισσότερο απαιτητικό.
Όπως όλα δείχνουν, θα χρειάζεται πολλούς πόρους για να λειτουργήσει, κάτι που σημαίνει ότι δε θα επαρκούν οι περισσότερες κάρτες γραφικών που είναι ενσωματωμένες στη motherboard. Κι ας μην ξεχνάμε ότι οι ενσωματωμένες κάρτες γραφικών παίρνουν μνήμη από την κεντρική RAM του συστήματος, οπότε θα χρειαστεί και μια γενναία ποσότητα μνήμης για να αναδειχθεί το Wind.
Είναι, βέβαια, πολύ νωρίς για να ξέρουμε πώς ακριβώς θα είναι τα Windows 8, αλλά δε θα μας χάλαγε καθόλου να έχουν ένα διαστημικό 3D περιβάλλον εργασίας.

Google εναντίον πειρατείας

Η Google αποφάσισε να κινηθεί λίγο πιο δυναμικά εναντίον όσον έχουν ως… χόμπι την καταπάτηση των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλάζοντας τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης της.

Μέχρι πρόσφατα, ναι μεν η Google δήλωνε πως «δεν υποστηρίζει την πειρατεία», αλλά ταυτόχρονα κρατούσε μια κάπως ουδέτερη στάση απέναντι σε αυτήν, τονίζοντας, όποτε βρισκόταν στο στόχαστρο κάποιων κατηγοριών, πως η ίδια «παρείχε υπηρεσίες» και δεν ήταν «ελεγκτική αρχή». «Υπηρεσίες» όπως το γνωστό επιχείρημα με το… μαχαίρι, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κόψει κανείς μια φέτα ψωμί, αλλά και ως φονικό εργαλείο. Το ίδιο, κατά την ίδια, ίσχυε και με τις υπηρεσίες της: κάποιος μπορεί να χρησιμοποιούσε το Google Search για να ψάξει για πληροφορίες για ένα προϊόν, αλλά μπορεί και να το χρησιμοποιούσε για να εντόπιζε σημεία από όπου θα μπορούσε να κατεβάσει «πειρατικά αρχεία». Και η ίδια η Google… ένιπτε τας χείρας της. Αυτό, όμως, ήταν το παρελθόν.

Τώρα, η Google δείχνει πιο αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τους απανταχού πειρατές, αλλάζοντας, ανάμεσα σε άλλα, και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της. Και αυτό θα είναι μονάχα η αρχή.


  • Πρώτο μέτρο, η αφαίρεση «αμφιλεγόμενων προτάσεων» που σχετίζονται στενά με την πάσης φύσεως πειρατεία από την λειτουργία AutoComplete του Google Search, που παρουσιάζει προτάσεις πιθανών αποτελεσμάτων για μια αναζήτηση καθώς ο χρήστης πληκτρολογεί το «τι θέλει να εντοπίσει».
  • Μαζί με αυτό, θα απαγορευτεί η παρουσίαση διαφημίσεων μέσω AdSense σε sites που φιλοξενούν περιεχόμενο που καταπατά πνευματικά δικαιώματα τρίτων.
  • Τέλος, η Google θα προσπαθήσει να διευκολύνει τον εντοπισμό των sites με νόμιμο περιεχόμενο, για παράδειγμα προσπαθώντας να προβάλλονται περισσότερο στα νέα «previews» με μορφή εικόνων που παρουσιάζει δίπλα από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης της, ενώ φυσικά θα ισχύει το αντίστροφο για τα sites με «αμφιλεγόμενο» περιεχόμενο.

Μαζί με αυτά, η Google προσπαθεί να αναβαθμίσει την υποδομή της και τον τρόπο λειτουργίας της, για να είναι ευκολότερη η αφαίρεση περιεχόμενου που θίγει πνευματικά δικαιώματα, διαδικασία για την οποία η Google λαμβάνει εκατοντάδες χιλιάδες αιτήματα. Μάλλον είναι… κακοί καιροί για να είναι κανείς «κακός»!

2 Δεκ 2010

LED 90% μικρότερης κατανάλωσης από το MIT

Ένα νέο project του MIT αισιοδοξεί να μειώσει δραματικά την κατανάλωση των οθονών LED, παράλληλα βελτιώνοντας την απόδοση τους.

Μπορεί οι οθόνες LED να είναι πολύ πιο αποδοτικές από τις παλαιότερες CRT, αλλά υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Και μια ομάδα του MIT έχει... βαλθεί να το αποδείξει. Στόχος τους, η δημιουργία ενός "προσαρμόσιμου" συστήματος οθονών LED, που εξοπλισμένο με αισθητήρες, θα μπορεί να διαμορφώνει τη λειτουργία της οθόνης ανάλογα με τις συνθήκες του δωματίου, τη θέση και τις προτιμήσεις του χρήστη. Αποτέλεσμα, καλύτερη εικόνα και πολύ χαμηλότερη κατανάλωση.

Αξίζει να σημειωθεί πως σπόνσορας του project είναι η Philips, και έτσι δεν αποκλείεται στο κοντινό μέλλον να παρουσιάσει οθόνες που θα αξιοποιούν τα αποτελέσματα της προσπάθειας του MIT.

Το πρώτο ζωντανό τηλεπαιχνίδι στο facebook

Από τη Leo Burnett σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε για λογαριασμό της ΟΠΑΠ Α.Ε το πρώτο ζωντανό τηλεπαιχνίδι στο facebook Mathe Click το οποίο έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 01/12/2010 στις 20.00 το βράδυ και θα είναι ζωντανά στον αέρα κάθε Τετάρτη. Παρουσιαστής του θα είναι ο μοναδικός Γιώργος Μητσικώστας. Σε κάθε παιχνίδι μπορούν να παίζουν μέχρι 300 άτομα ζωντανά αλλά μπορούν να το παρακολουθούν όσοι και όσες θέλουν.
Για να συμμετάσχει κάποιος, δεν έχει παρά να κάνει like στη σελίδα Mathe Click και να δηλώσει συμμετοχή. Μισή ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι όσοι παίκτες έχουν δηλώσει συμμετοχή κάνουν check-in για να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους. Λίγα λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε όσους έχουν κάνει check-in και οι τυχεροί παίκτες ενημερώνονται με μήνυμα. Όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να κάτσουν αναπαυτικά μπροστά στον υπολογιστή τους και να απολαύσουν το facebook-τηλεπαιχνίδι.
Για να κερδίσει κάποιος το παιχνίδι πρέπει να απαντήσει σωστά σε 9 multiple choice ερωτήσεις μέσα στα χρονικά πλαίσια που δίνονται. Η 10η ερώτηση διαφέρει γιατί οι παίχτες καλούνται να βάλουν στη σωστή σειρά όσο το δυνατόν γρηγορότερα τέσσερις απαντήσεις. Οι 10 πιο γρήγοροι που θα έχουν απαντήσει σωστά είναι οι νικητές του παιχνιδιού.
Οι νικητές θα κερδίζουν δώρα ενώ για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν εκπλήξεις.

Η Google τιμωρεί τους κακούς επαγγελματίες

Οι New York Times έφεραν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας ένα ζήτημα το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων που επιστρέφει η μηχανή αναζήτησης τηςGoogle. Απ' ό,τι φαίνεται, κάποιοιασυνείδητοι επαγγελματίες εκμεταλλεύονται τον κανόνα "δεν υπάρχει κακή δημοσιότητα, υπάρχει μόνο δημοσιότητα".
Το ρεπορτάζ των NYT εξιστορεί την περιπέτεια της κας Rodriguez από τη Νέα Υόρκη, η οποία παρήγγειλε από το Internet ένα ζευγάρι γυαλιά από online κατάστημα. Το προϊόν που έλαβε τελικά ήταν "μαϊμού", ενώ η εταιρεία χρέωσε την κάρτα της με ποσόμεγαλύτερο από αυτό που έπρεπε. Η κα Rodriguez επικοινώνησε αρκετές φορέςτηλεφωνικά με την εταιρεία, ωστόσο το μόνο που κατάφερε ήταν να εισπράξει ύβρεις και χυδαία συμπεριφορά.

Όπως φαίνεται, δεν επρόκειτο για κάποιους οξύθυμους υπαλλήλους που είχαν άσχημη μέρα, αλλά για προσεκτικά δομημένη στρατηγική της επιχείρησης. Με λίγα λόγια, η εταιρεία συμπεριφέρεται επίτηδες με τρόπο απαράδεκτο στους πελάτες της, οι οποίοι πολύ συχνά γράφουν σχόλια σε blogs και ιστοσελίδες για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Φυσικά, οι αγανακτισμένοι πελάτες μιλάνε για την εταιρεία με τα χειρότερα λόγια. Αυτό, όμως, λειτουργεί τελικά υπέρ της επιχείρησης, καθώς η αναφορά ενός πελάτη σε ένα blog συνοδεύεται συνήθως κι από ένα link προς το site της εταιρείας.
Με αυτό τον τρόπο, όμως, η συγκεκριμένη εταιρεία κερδίζει πόντους στη Google. Όσο περισσότερες αναφορές υπάρχουν για ένα site σε άλλες ιστοσελίδες, τόσο καλύτερη η θέση του site στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει γιατί η Google κοιτάει μόνο πόσες αναφορές υπάρχουν για το συγκεκριμένο site στο Internet και όχι τι είδους αναφορές υπάρχουν. Έτσι, η ασυνείδητη εταιρεία εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας σε μια αναζήτηση, έστω κι αν η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει είναι τραγική.

Η Google αποφάσισε να κάνει κάτι για να τιμωρήσει τους κακούς επαγγελματίες που εκμεταλλεύονται αυτό το κενό στη μηχανή αναζήτησης. Έτσι, τροποποίησε τον αλγόριθμο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποβαθμίζει σημαντικά τον συγκεκριμένο έμπορο, καθώς και άλλους που ακολουθούν την ίδια τακτική και κερδίζουν από το "σούσουρο" που δημιουργείται γύρω από το όνομά τους. Η Google διευκρίνισε ότι πρόκειται για μιαπρώτη λύση και θα συνεχίσει να βελτιώνει τον αλγόριθμο έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα.

Μεταξύ άλλων, η Google σκέφτεται να συνυπολογίζει τα αρνητικά σχόλια, αφαιρώνταςπόντους από τις "κακές" εταιρείες. Ωστόσο, θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα αν μια τέτοια τεχνολογία εφαρμοστεί συνολικά στη μηχανή της Google. Για παράδειγμα, τα αρνητικά σχόλια για έναν πολιτικό και τις απόψεις του είναι συνήθως θεμιτά, αν όμως συνυπολογίζονται από τη Google, η ορατότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου θα μειωθεί σημαντικά στα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, είναι πολύ δύσκολο για τη Google να βρει το χρυσό εκείνο κανόνα που θα είναι αποτελεσματικός σε όλες τις περιπτώσεις.